Rozwój edytorów tekstu

Od prostego pisania listów i pism urzędowych użytkownicy edytorów przeszli do korespondencji biznesowej - drukowania naklejek z adresami z baz klientów, korespondencji seryjnej.

Regedit - edytor rejestru.

Narzędziem którego używamy do tego rodzaju operacji, jest Edytor Rejestru.

Opisać szczegółowo całe menu główne edytora tekstu Misrosoft Word, rozwinięcie menu EDYCJA i FORMAT oraz ogólnie paski narzędzi.

W menu głównym edytora znajdują się następujące funkcje: - Plik - Edycja - Widok - Wstaw - Format - Narzędzia - Tabela - Okno - Pomoc Plik- służy nam do tworzenia nowych plików, otwierania istniejących, zapisywania ich , drukowania, wysyłania do wybranych osób jako załącznik, wstawiania tekstu do innego dokumentu książki.