ELGAR EDWARD WILLIAM

Buckley, Sir Edward E. Porte, Sir Edward E. with a Portrait of Sir Edward E. Sheldon, Edward E. Powell, Edward E. McVeagh, Edward E.

EVANS - PRITCHARD EDWARD EVAN

(Ox 1972) i Essays in Sudan Ethnography presented to Sir Edward E. Beidelman, A Bibliography of the Writings of Edward Evan E„ Lo 1974; tenże, Sir Edward Evan E. Zimoń, Edward Evan E.

GIBBON EDWARD

Fuglum, Edward G. Edward G. Edward G. Edward G and Byzantine Ecclesiastical History, Oreland 1966; M. Edward G.

Kim był wynalazca szczepionki - Edward Jenner?

Co prawda zanie­czyszczenie szczepionki zawierającej krowiankę wirusem ospy prawdziwej sprawiło, że u szcze­pionych ludzi pozostawały blizny, ale procedura szczepień ochronnych powoli zdobywała należne sobie uznanie, a Edward Jenner zyskał sławę i sza­cunek współczesnych.

GALLI Edward Marian, pseud. Edward Marian

GALLI Edward Marian, pseud. Edward Marian, ur.

PASZKOWSKI EDWARD, pseud. Edward-Maria

PASZKOWSKI EDWARD, pseud. Edward-Maria, ur.

CAIRD EDWARD

MacKenzie, Edward C. Watson, The Idealism of Edward C, PhRev 18(1909) 147-163, 259-280; DNB (1901-1911) 291-295; H. Muirhead, 77ie Life and Philosophy of Edward C, GI 1921; Ueberweg V 142-143; E.

DETKENS EDWARD ks.

Tesche-Trylińska w Ksiądz rektor Edward D. Piotrowicz, Ksiądz Edward D„ AK 65 (1962) 282-283; S. Tesche-Trylińska, Ksiądz rektor Edward D.

EGGLESTON EDWARD

Flanagan, The Novels of Edward E. Randel, Edward E. Paine, A Critical Study of the Writings of Edward E.

Edward Dembowski - Informacje Ogólne

Edward Dembowski urodził się 25 kwietnia 1822 roku w Klementońcach, koło Puław. Wówczas do Krakowa przybył Edward Dembowski i opierając się na oddziałach wielickich górników objął stanowisko sekretarza dyrektora.

HERBERT z CHERBURY EDWARD, Lord H. of Cherbury

  The Autobiography of Edward, Lord H. Rossi, La vita, le opere, i tempi di Edward H.

Święty Edward Wyznawca

Edward Wyznawca, król. Edward przedstawiany jest jako wysoki mężczyzna z brodą, w królewskim płaszczu.

Święty Edward

Edward, król, męczennik. Edward ukazywany jest z koroną na głowie w długiej, królewskiejszacie.

Edward Rydz Śmigły - Informacje Ogólne

Edward Rydz-Śmigły - (1886-1941), pseudonimy Śmigły, Tarłowski, Adam Zawisza , marszałek Polski, Naczelny Wódz w wojnie obronnej 1939, polityk.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Edward Craig i Adolf Appia

Ojcem reformy, która spowodowała zasadniczy przełom w teatrze był Anglik, Edward Gordon Craig (1872 - 1966).

DEMBOWSKI EDWARD

DEMBOWSKI EDWARD, ur. 1-2 1885); wg niektórychbadaczy miał też być Edwardem w nie ukończ, dramacieKrasińskiego Rok 1846 (powst.

KLICH EDWARD

KLICH EDWARD, ur.

KOZIEŁ EDWARD

KOZIEŁ EDWARD, ur.

KOZIKOWSKI EDWARD

KOZIKOWSKI EDWARD, ur.

KOŹMIAN ANDRZEJ EDWARD

KOŹMIAN ANDRZEJ EDWARD, ur.