Rozwój intergracji gospodarczej w ramach WE / UE - EWWiS – 1951

Celem tej wspólnoty było przyczynianie się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia i poziomu życia w państwach członkowskich przez ustanawienie wspólnego rynku węgla i stali, co miano osiągnąć znosząc:

opłaty przywozowe i wywozowe,

podatki o podobnym znaczeniu oraz...

Traktat o EWWiS

Jej pomysłodawcą był francuski polityk Jean Monnet, poparty przez ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana. Koncepcja Wspólnoty, nazwana planem Schumana, została przedstawiona Radzie Ministrów (9 maja 1950) oraz powołana na mocy Traktatu Paryskiego (18 kwietnia 1951), podpisanego w Sali Zegarowej Quai...