Dzwonnica

Dzwonnica

Czytaj Dalej

DZWONNICA

Budowla z pomieszczeniem na -» dzwony, zazwyczaj w formie wieży kilkukondygnacyjnej, wolno stojącej lub stanowiącej wyodrębnioną część budynku sakralnego.

D. wznoszono prawdopodobnie już w VI w., a najstarsze zachowane pochodzą z IX w.; są to wolno stojące i kilkukon-dygnacyjne wieże z małymi...

Dzwonnica

Budynek albo wyodrębniona jegoczęść, służące jako pomieszczenie na dzwony, oprzeznaczeniu sakralnym lub świeckim (beffroi, ratusz),najczęściej w postaci wieży. Rozróżniamy dz.:

1) wolnostojące, w formie wieży bramnej (np. —> kołokolnia)lub ściany przeprutej otworami na zwieszeniedzwonów, często z...