Dźwigacz wargi górnej

Czytaj Dalej

Mięsień dźwigacz wargi górnej

Mięsień ten unosi wargę górną; bruzda nosowo-wargo-wa przybiera wtedy kształt linii wypukłej ku stronie bocznej, siekacze górne są odsłonięte.

Dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa

nosowego; pasmo boczne unosi wargę górną, współpracując z dźwigaczem wargi górnej.

Ćwiczenia języka

  Przy­kłady ćwiczeń (według stopnia trudności): l) wysuwanie języka na zewnątrz i cofanie w głąb jamy ustnej; język wykonuje pozio­me ruchy ze skrajnej pozycji przedniej do skrajnej tylnej; w pozycji przedniej jest wy­dłużony i zaostrzony (nie dotyka warg), w pozycji tylnej — masa języka jest maksy­malnie skrócona; 2) przy opuszczonej żuchwie język w pozycji spoczynkowej (neutralnej) przesuwa się do tyłu do skraj­nej pozycji i ...

Mięśnie przysieczne wargi górnej i dolnej

przysieczne wargi górnej i dolnej (mm.

Mięsień dźwigacz kąta ust

obniżacze kąta ust; pętla biegnie od szczęki do szczęki w obrębie wargi dolnej; kąty ust są włączone do niej i dzięki temu bardzo ruchome. dźwigacz kąta ust u swego początku przykryty jest dźwigaczem wargi górnej; na nim przebiega nerw i naczynia podoczodołowe.

Część powiekowa

Część powiekowa (pars palpebralis) występuje w postaci łukowato przebiegających pasm, z których jedne biegną w powiece górnej, drugie — w dolnej. Pasma te tworzą cienką warstwę mięśniową, która od przodu pokrywa łącznotkankowe płytki, tzw. tarczki powieki górnej i dolnej. Włókna tej części...

Fałdyi bruzdy skórne

Dolny przyśrodkowy brzeg części oczodołowej mięśnia biegnie skośnie ku dołowi, nad przyczepem dźwigacza wargi górnej i skrzydła nosa; u osób chudych, a w szczególności po wysiłku, powstaje w tym miejscu skórna bruzda policzko w o-powiekowa (sulcus buccopalpebralis).

Mięsień jarzmowy mniejszy

 Rozpoczyna się on na powierzchni policzkowej kości jarzmowej; włókna biegną skośnie ku dołowi i przyśrodkowo, kończąc sięw skórze bruzdy nosowo-wargowej. jarzmowy mniejszy pociąga wargę górną ku górze i do boku oraz pogłębia bruzdę nosowo-wargową.

Mięśnie otoczenia nozdrzy

dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa (ra.

Wargi

Przestrzeń zajęta przez wargę górną sięga ku górze do podstawy nosa, z boków zaś po bruzdy nosowo-wargowe (suki nasolabiales) biegnące skośnie od skrzydeł nosa ku dołowi i bocznie. Wargę dolną ogranicza od dołu bruzda bródkowo-wargowa (suleus mentolabialis).

Warstwa mięśniowa nosa

Z wyjątkiem mięśnia podłużnego nosa, który pociąga skórę okolicy gładzizny ku dołowi, grę skrzydeł powodują rozwieracz i zwieracz oraz obniżacz przegrody nosowej, jak również dźwigacz wargi górnej i skrzydła nosa.

Chrząstka tarczowata

Chrząstka tarczowata (cartilago tłiyreoidea), największa chrząstka krtani, jest płytą ochronną aparatu głosowego i drogi powietrza. Nazwa jej pochodzi z podobieństwa kształtu do czworobocznej tarczy (thyreos = tarcza). Chrząstka tarczowata składa się z dwóch symetrycznych, mniej więcej...

Tętnice lewego płata górnego

Płat górny lewy zaopatruje większa liczba mniejszych tętnic (4—8) odchodzących podobnie jak po stronic prawej z przodu w okolicy wnęki oraz z tylu z części międzypłatowa tej t. płucnej. Pi>dobnie jak po stronie prawej również i tutaj liczba oraz przebieg tętnic są bardzo zmienne. Tętnice, które...

Tętnica wargowa górna

podoczodołową, poprzeczną twarzy i policzkową; oddaje ona drobne gałązki do wargi górnej oraz do przegrody nosa.

Tętnica tarczowa górna

T. tarczowa górna (a. thyreoidea superior) kieruje się ku dołowi do górnego końca płata gruczołu tarczowego, który zaopatruje. Oprócz niego zaopatruje ona części miękkie okolicy gnykowej (r. infrahyoideus) oraz m. mostkowo-obojczykowo-sutkowy (r. sternocleidomastoideus), a przede wszystkim krtań swymi...

Mowa ciala

- uśmiech prostokątny – stosują go ludzie w sytuacjach wymagających uprzejmości, wargi są silnie rozciągnięte, odsłaniając górne i dolne zęby; - uśmiech górny lub powitalny – odsłonięte są tutaj tylko górne zęby, a usta jedynie lekko rozchylone; - uśmiech zwykły „typowo nonsensowny” – pojawia się, gdy ktoś jest sam i jest zadowolony, wówczas wargi się wyginają go tyłu i w górę, lecz pozostają złączone, nie odsłaniając zębów; - ...

Mięśnie głowy i kończyny dolnej

stanowi podłoże dla warg, jego skurcz odpowiada za zamykanie, pozwala na przesyłanie całusów, do ssania, dmuchania, gwizdania.

Transformatory

Transformatory Transformator jest urządzeniem elektrycznym przeznaczonym do zamiany układu napięć i prądów przemiennych na układ napięć i prądów o innych z reguły wartościach, lecz takiej samej częstotliwości. Zmiana ta odbywa się za pośrednictwem pola magnetycznego. Podstawową właściwością transformatora jest więc możliwość zmiany wartość napięcia i prądu w obwodzie prądu przemiennego. Obecnie potrzeba takiej zmiany występuje zarówno w obwodzie prądu ...

Jakie są przyczyny palatolalii?

Rozszczepy powstają w następstwie niezrastania się płytek podniebiennych w linii środkowej w toku życia płodowego (norma: 4-12 tydzień), kiedy to w okresie 4-7 tygodnia tworzy się podniebienie pierwotne (warga i wyrostek zębodołowy), a w czasie 7 12 tygodnia - podniebienie wtórne (warga lub warga i wyrostek zębodołowy oraz podniebienie twarde lub/i miękkie).

Typologia narzędzi górnego paleolitu - Ostrza liściowate

Ostrzami liściowatymi nazywamy narzędzia odpowiadające definicji ostrza (tj. takie, których wierzchołek jest umieszczony na osi symetrii narzędzia), wykonywane za pomocą płaskiego, powierzchniowego retuszu, pokrywającego w zasadzie ponad 50% powierzchni okazu.

Podstawowym kryterium podziału ostrzy...