Dźwiękonaśladownictwo

Czytaj Dalej

ONOMATOPEJA, dźwiękonaśladownictwo

ONOMATOPEJA, dźwiękonaśladownictwo, imitowanie przy pomocy dźwięków mowy rozmaitych poza językowych zjawisk akustycznych. Najprostszymi postaciami o. są występujące w obrębie słownictwa danego języka wyrazy dźwiękonaśladowcze tzn. takie, których brzmienia wykazują pewne podobieństwo do oznaczonych...