Dzieło sztuki

Czytaj Dalej

Roman Ingarden „ Czym jest dzieło sztuki ?”

Konkretyzacje dzieła sztuki dokonywane są przez odbiorcę stając się przedmiotem estetycznym, czyli dzieło sztuki plus konkretny jego odbiór daje przedmiot estetyczny.

Jak wartościowacć dzieła sztuki - poradnik dla ambitniejszych

Problemem ustalenia definicji sztuki jest także brak przynajmniej jednej wspólnej cechy charakterystycznej dla wszystkich dzieł, ponieważ sztuka wciąż poszukuje nowych rozwiązań w zakresie formy, treści i sposobu oddziaływania na odbiorcę.

PROBLEMATYKA ESTETYKI - Teoria dzieła sztuki

Rozważa się tu istotę, sposób istnienia i typologię (klasyfikację) dzieł sztuki, a także warunki i sposoby realizacji przez dzieła sztuki ich roli estetycznej.

DZIEŁO SZTUKI

, utrudniona przez fakt istnienia różnorodnych gatun­ków —> sztuki. mimesis = naśladowanie) głosząca, iż sztuka odzwierciedla naturę. Z kon­cepcji tej wywodzi się —> realizm i —> naturalizm w sztuce.

Artysta jako bohater dziela literackiego XX wieku (dylematy sztuki).

Wypowiada sie równiez na temat formy, która wysunela sie na plan pierwszy od czasu, gdy sztuka przestala wiernie odtwarzac rzeczywistosc. Reprezentuja oni wszystkie dylematy sztuki, nurtujace ja w owym czasie.

Artysta jako bohater dzieła literackiego XX wieku (dylematy sztuki)

Wypowiada się również na temat formy, która wysunęła się na plan pierwszy od czasu, gdy sztuka przestała wiernie odtwarzać rzeczywistość. Reprezentują oni wszystkie dylematy sztuki, nurtujące ją w owym czasie.

Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak - Tychy - dzieła wybrane

SREBRNY ZNACZEK NR 1 Opis pracy:Srebrny znaczek nr 1 - srebro o próbie Ag 0,925 powstał w lutym 2008 r i został wykonany w ilości 21 sztuk o łącznej wadze 84,5 gram.

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

POLAN (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach POLAN - rzeźba - wykonana na wystawę "Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski" Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

WIELKOPOLSKA (2012) - Henryk Jan Dominiak artysta rzeźbiarz, Dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy Poznań - (dzieła wybrane)

WIELKOPOLSKA - rzeźba - wykonana na wystawę

"Historia, mity i legendy Miasta Poznania i Regionu Wielkopolski"

Kurator Wystawy Saga Dana Tomaszewska.

Praca przedstawia powstanie tej przepięknej krainy - ważnej i sławnej już historycznie - Mieszko I , Bolesław Chrobry i aż do dzisiaj - a nawet wybiega...

Literatura reagująca na wydarzenia; sztuka na usługach; utylitaryzm pewnych epok.

Teatr Narodowy pod dyrekcją Wojciecha Bogusławskiego odegrał wybitną rolę w walce o reformę ustroju Rzeczypospolitej wystawiając na scenie sztuki o wyraźnie politycznym obliczu (“Powrót posła”), nawiązujące do aktualnych wydarzeń w kraju (“Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale”) 3.

Motyw Biesiady (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

Motyw BIESIADY (uczty, wesela, zgromadzenia) i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

 

Motyw biesiady pojawiał się czę­sto w utworach literatury polskiej zarówno starych, jak i nowych. Pełnił on w nich wielo–rakie funkcje, w zależności od czasów, w jakich one powstawały. Bie­siada, zwłaszcza...

Fascynacja, czy poczucie obcości ? Człowiek współczesny wobec dzieł literatury staropolskiej.

Dlatego też powinniśmy być otwarci na uniwersalne, ponadczasowe walory sztuki, także tej z najdawniejszych okresów historyczno-literackich.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

Zjawisko sarmatyzmu - charakterystyka na podstawie wybranych dzieł literatury barokowej.

 

Sarmatyzm jest pojęciem złożonym. Określa ono obyczajowość oraz kulturę duchową i umysłową Rzeczpospolitej szlacheckiej od schyłku wieku XVI aż po czasy rozbioru. Z pojęciem tym kojarzy się również swoisty...

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze. Tam właśnie w bronowickiej chacie "ujrzał" swoją sztukę.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Sztuka ta, która z czasem stała się oficjalną sztuką Kościoła Wschodniego, przeniknęła zarówno do architektury ( budowa krzyżowo - łukowa na rzucie krzyża greckiego wpisanego w czworobok, z największą kopułą centralną pośrodku i czterema niższymi po bokach ), malarstwa ( wspaniałe ikony, freski, mozaiki z kolorowych kamieni ), rzeźby, muzyki ( hymny bizantyjskie, muzyka cerkiewna ) - jak i do rzemiosła artystycznego ( złotnictwo, wyroby z ...

DZIEŁO LITERACKIE - Forma i treść dzieła

FORMA I TREŚĆ DZIEŁA

To, co nazywa się potocznie formą dzieła literackiego, jest jego podwójnym uporządkowaniem. W dziele mianowicie kształt (formę) uzyskuje zarówno jego tworzywo, a więc wykorzystane znaki językowe, ich brzmienia i znaczenia, jak i sfera przedstawionych zjawisk, a więc pewne...

KOMUNIKACJA LITERACKA - Funkcje dzieła literackiego

Funkcje dzieła literackiego — to zespół jego zdolności do zaspokajania potrzeb duchowych ludzi, którzy je czytają, a zarazem do wywoływania nowych potrzeb, oczekiwań i aspiracji czytelniczych. To, jakie funkcje są dziełu przypisywane, zależy od warunków społeczno-kultura-Inych, w jakich jest ono...

Historia Filmu - Metody analizy dzieła filmowego

Analiza warstwowa dzieła filmowego jest bardziej złożona niż analiza strukturalna, jednak osoby szczególnie interesujące się sztuką filmową mogą próbować opierać się na niej.