Dziadek

Czytaj Dalej

Dziadkowie, rodzice, dzieci - Rodzice zostają dziadkami

Nazwijmy ich “dziadkowie – dalecy krewni”. Typ drugi to dziadkowie niezwykle mocno zaangażowani w opiekę nad wnukami, nierzadko zastępujący zajętych rodziców.

Rola babci i dziadka - zmienność zadań i sposobów pełnienia ról

Jak wynika z bardzo nielicznych badań nad rolą babci i dziadka, w świadomości społecznej istnieje głównie wzorzec babci poświęcającej się bez cienia skargi3, mającej niewielkie potrzeby oraz ciężko pracującego dziadka, który bytował z babcią na uboczu życia.

Dziadkowie, rodzice, dzieci - Dziadkowie potrzebują wnuków

W tym więc sensie nie tylko rodzice i dziadkowie kształtują ścieżki rozwoju swych dzieci i wnuków, ale także młodzi wpływają na rozwój swoich rodziców i dziadków.

Dziadkowie, rodzice, dzieci - Młodzi zostają rodzicami

Wtedy nieocenionym źródłem różnorodnego wsparcia zaczynają być często ich rodzice, dziadkowie ich dziecka. Im bardziej rodzice są zajęci, tym częściej zostawiają swoje dziecko z dziadkami pewni, że wszystko będzie w porządku.

Dziadkowie, rodzice, dzieci - W objęciach rodziców i dziadków

W pierwszych miesiącach najczęściej są to rodzice oraz dziadkowie. Wtedy jego głównymi pocieszycielami, opiekunami i powiernikami najtajniejszych sekretów często stają się dziadkowie.

Dziadkowie, rodzice, dzieci - Po pomoc do dziadków

W tym okresie życia dziadkowie stają się często jedynym źródłem wsparcia, zrozumienia i akceptacji.

DWORZEC MEGO DZIADKA

DWORZEC MEGO DZIADKA, poemat F.

Dziadkowie, rodzice, dzieci

Ludzkie życie trwa przeciętnie około 75 lat. Uczeni dzielą je na kilka etapów, z których każdy jest odrębną jakościowo całością: dzieciństwo, dorastanie, wczesna dorosłość, średnia dorosłość, późna dorosłość. W każdym z nich doświadczamy innego rodzaju nacisków biologicznych (płynących ze...

DZIADEK FERDYNAND SDS

Imię zak. Benigny, ur. 11 IX 1878 w Chorzowie, zm. 12 XII 1929 w Krakowie, publicysta, organizator polskiej prow. -> salwatorianów.

Do zgromadzenia wstąpił 1895 w Rzymie; po studiach filoz. na Angelicum i teol. na Gregorianum, uwieńczonych doktoratem, przyjął 1901 święcenia kapł.; 1906 powrócił do...