Dżdżownica kalifornijska

Czytaj Dalej

Dżdżownica - morfologia i fizjologia

Trzy tysiące gatunków gromady Oligochaeta - skąposzczety zamieszkuje wody słodkie i wilgotne gleby. Zwierzęta te nie mają pranóży, a każdy segment ich ciała wyposażony jest w nieliczne szczecinki. Głowa jest słabo wyodrębniona. Wszystkie skąposzczety są obupłciowe, czyli hermafrodytyczne, co oznacza...

Dżdżownica kompostowa, dżdżownica kalifornijska

Dż. wyhodowana specjalnie doprodukcji wermikompostu. Powstała ze skrzyżowania gatunków Eisenia fetida x Lumbricusrubellus. Wykorzystuje się je w testach toksyczności pestycydów, gł. przy ich rejestracjioraz do oceny postępów bioremediacji gleb,gdzie na podstawie ich reakcji, zmian biomasyoraz rozrodczości...

PIERŚCIENICE - Informacje ogólne

Pierścienice występują w morzach, wodach słodkich oraz w glebie i ściółce. Prowadzą wolno żyjący tryb życia. Niektóre są pasożytami. Odżywiają się organizmami zwierzęcymi i roślinnymi, martwą energią organiczną. Są drapieżnikami, filtratorami, mułożercami i glebożercami.

Systematyka:...

Maczek kalifornijski

Maczek kalifornijski zwany też eszolcją lub pozłotką, to roślina jednoroczna.

Dżdżownice

Określenie „robak" jest bardzo ogólne i używane w stosunku do bardzo różnych zwierząt, takich jak na przykład dżdżownice, glisty, tasiemce czy larwy motyli. Najlepiej znanym przez nas roba­kiem jest dżdżownica. Spełnia ona bardzo ważną rolę w procesach glebotwórczych. Dżdżownice żyją w glebie...

Kalifornijski cedr rzeczny

Występowanie: Cedr kalifornijski występował pierwotnie tylko w zachodniej części USA.

Pas kalifornijski

pas kalifornijski; rodzaj zawiesze­nia protezy uda u osób z krótkim kikutem uda.

Dżdżownica ziemna

Lumbricus terrestris L., rodzina Lumbricidae — dżdżownice. Jest to najbardziej znana dżdżownica osiągająca długość 90—190 mm. Zwykle żyje w glebie łąk, pól, ogrodów, na nizinach i w rejonach górskich.

PIERŚCIENICE (Annelida)

Typ zwierząt bezkręgowych, liczący około 10 tys. gatunków. Pierścienice dzieli się na trzy podgromady: wielosz-czety (Polycheta), skąposzczety (Oligocheta) i pijawki (Hirudinea). W niektórych systemach taksonomicznych wyróżnia się również czwartą gromadę - prapierśoienice (Archiannelida).

Kształt...

Biografia artystyczna Czesława Miłosza

Zaproszony na wykłady z literatury polskiej na Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley (1960), w 1961 r.

Czesław Miłosz (Ur. 1911)

osiadł w Berkeley, prowadząc wykłady z literatury polskiej na Uniwersytecie Kalifornijskim.

HANDEL BRONIĄ

Z raportu Kalifornijskiego Instytutu Badań Międzynarodowych w Monteney oraz Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu badań nad pokojem wynika, że w połowie lat 90-tych ok.

Etnometodologia

) po studiach w Harvardzie większość życia zawodowego, aż do emerytury, spędził w Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA), gdzie stworzył silną i wpływową szkołę naukową.

Powierzchniowe i głębinowe prądy morskie

Zaobserwowano je w pobliżu zachod­nich wybrzeży Afryki - w prądach Benguelskim i Kanaryjskim oraz Ameryki Północnej (Prąd Kalifornijski) i Ameryki Południowej (Prąd Peruwiański).

Typy stosunków społecznych

Otóż, po zniesieniu preferencji procent dzieci murzyńskich i meksykańskich w uniwersytetach kalifornijskich dramatycznie spadł.

Małżeństwo - Rozwiązanie małżeństwa w rytuale

Instytucję tę spotyka się nie tylko w Indiach, skąd wzięliśmy tę nazwę2, lecz także u Komanczów, Kri i pewnych plemion kalifornijskich w Ameryce Północnej; w Dahomeju i wśród Ba Fiote w Afryce; na Nowych Hebrydach, Fidżi, Wyspach Sa-lomona, wyspie Pentecost i na Nowej Zelandii w Oceanii.

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - SIARCZKI

Stosowany jako depilator w garbarstwie i kosmetyce, do wyrobu cieczy kalifornijskiej oraz farb świecących.

Ameryka

Na Półwyspie Kalifornijskim oraz na wybrzeżach Chile i Peru położonych w strefie zwrotnikowej, wzdłuż których płyną zimne prądy morskie występują małe roczne sumy opadów, zaś na zachodnich wybrzeżach Kanady i Południowych wybrzeżach Alaski oblewanych prądami ciepłymi roczne sumy opadów są największe na całym kontynencie.

Kosmos - Kosmiczne nasłuchiwanie

Pomysłodawcami są oczywiście badacze związani z projektem SETI Institute (Search for Extraterriestrial Intelligence) oraz z kalifornijskim Uniwersytetem Berkeley.

Obszary rolnicze na świecie

Wielkie Równiny, Nizina Centralna, Dolina Kalifornijska.