Dzban

W Chinach symbol nieba, a przede wszystkim pioruna ( ze względu na dźwięk, jaki przy uderzeniu wydaje pusty dzban).

Dzbanek, dzban, kruża

Naczynie z szyjką, uchwytemi zwykle poszerzonym wylewem, wykonywanez metalu, szkła, glinek ceram., kamieni półszlachetnych,niekiedy zdobione różnymi technikami; znaneod czasów przedhist.; zależnie odwielkości, kształtu i przeznaczeniaotrzymywał w różnych epokach różnenazwy: np. oinochoe, ampułka,nalewka...