Dywizjon 303 (książka)

Dywizjon 303 – książka Arkadego Fiedlera poświęcona pierwszemu okresowi działań bojowych Dywizjonu 303. Została napisana w 1940 r., a pierwsze wydanie miała w 1942 r. Powstawała w ostatnich tygodniach Bitwy o Anglię oraz przez kilka tygodni po niej. Wyszło 30 polskich wydań, w tym cztery wydane w czasie wojny w podziemnej Polsce z czego trzy wydano w okupowanej przez III Rzeszę Warszawie przez...

Czytaj Dalej

DYWIZJON 303

DYWIZJON 303, reportaż literacki A.

Clive Staples Lewis

Książki C.S. Lewisa, ukochanego pisarza najmłodszych czytelników, przemawiają zarówno do dzieci, jak i ich rodziców. Zdolny pracownik naukowy uniwersytetu w Oksfordzie miał niespotykany dar przemawiania językiem zrozumiałym dla każdego. Przekazywał on w ten sposób wartości i poglądy opierające się...

Kurs filozoficzny na podstawie książki - Etyka (praca zaliczeniowa)

Książka pt. „Etyka” autorstwa P. Vardy i P. Grosh , jest jedną z najbardziej przystępnych książek dotyczących problemów filozoficznych. Jest ona napisana prostym, łatwym językiem. Przeznaczona jest dla ludzi, którzy nie zajmują się dyscypliną filozofii zawodowo, jest dla ludzi, których ciekawią problemy filozoficzne i dla których krótki kurs filozoficzny jest wystarczający. Książka „Etyka” podzielona jest na dwie części; w pierwszej znajdują się zagadnienia ...

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce”

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce” Praca Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce” została wydana w Warszawie w 1986 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Książkę wydrukowano w miękkiej okładce na papierze o dość niskiej jakości. Praca składa się ze 140 stron, książka zawiera sześć rozdziałów, jednak bez tytułów. Publikacja nie została zaopatrzona ...

Recenzja książki "Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły"-Adele Faber,Elanie Mazlish

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – recenzja książki. Książka autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish w przełożeniu Marioli Więznowskiej jest pewnym stopniu poradnikiem dobrego rodzicielstwa. Niemal jednym tchem przeczytałam wszystkie rozdziały tej książki. Każdy zawiera cenne wskazówki, pomocne w rozwiązywaniu konfliktów pociech. W niniejszej książce przedstawione są nowe metody wychowawcze i propozycje ...

"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego

Gdańsk 2005.09.29 Redemptorysta , Ojciec Marian Pirożyński urodził się w Lublinie w 1899r. Jako młody i pełny temperamentu młodzieniec, związał się z Redemptorystami, gidze razem z nimi podjął się głoszenia misji ludowych w Warszawie. W podziękowaniu za poświecenie się Ojczyźnie i stolicy, utytułowano go swoim patronem. Ojciec Marian Pirożyński oddawał się nie tylko sprawom kościelnym, ale także sprawom pisania szczególnie dla młodzieży. W latach ...

Recenzja ksiażki o tematyce Resocjalizacyjnej

Wśród książek poświęconych zagadnieniom resocjalizacji , praca pod tytułem „Dzieci ulicy. Problemy – profilaktyka – resocjalizacja” zajmuje miejsce szczególne i dlatego godna jest odnotowania . W książce zasygnalizowanych zostało niesłychanie wiele wątków , zarówno teoretycznych , jak i praktycznych . Mamy tu rozważania typowo naukowe oparte o konkretne badania i obok nich spotyka się coś w rodzaju , poradnictwa , jak że potrzebnego w pracy resocjalizacyjnej . W ...

„Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej” - streszczenie książki

1. Model metody – czy metoda? Autor w rozdziale pierwszym informuje i jednocześnie przestrzega czytelnika, iż książka przez niego napisana nie jest żadnym poradnikiem, podającym określone metody wykonywania danych prac umysłowych, sposoby odpoczynku, postępowania z samym sobą czy metody higieny pracy. Jest natomiast swoistym „przewodnikiem” po uczelni, zawierającym również przykładowe modele metod postępowania podczas nauki na studiach wyższych. W rozdziale tym ...

BENEDYKT XVI - Książki poświęcone Europie

Z 1986 r. jest też książka Ratzingera Kirche, Ókumene und Politik43. Jest to zbiórartykułów, które według autora mają na celu uzupełnić jego pracę eklezjologiczną Das neueVolk Gottes (Nowy lud Boży).

W stosunku do tamtego dzieła Ratzinger kładzie tu nacisk nacentralne znaczenie Eucharystii, aby móc...

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

 

Dlaczego "Pana Tadeusza" uznaje się za najpiękniejszą polską książkę ?

Jednym z owoców twórczości Adama Mickiewicza jest "Pan Tadeusz". Podczas czytania poematu możemy odczuć wrażenie że jest on w jakiś sposób inny od poprzednich dzieł poety. Jest to utwór opowiadający o sprawach zwykłych ludzi...

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

 

Horacjańskie rozumienie "Carpe Diem" w odniesieniu do "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego.

Lektura "Rozmów z katem" Kazimierza Moczarskiego jest ciekawym doświadczeniem. Rzadko bowiem ma się do czynienia z dokumentem powstałym w tak specyficznych okolicznościach i z bohaterem o takiej historii...

Cierpienie w literaturze

Homer „Iliada”

PRIAM stary król Troi, ojciec pięćdziesięciu córek i pięćdziesięciu synów, których zabrała mu wojna: jest wzorem cnót, pobożności i miłości ojcowskiej. Księga XXIV Iliady, epopei Homera, przedstawia go jako zbolałego ojca, który po śmierci Hektora, zabitego w pojedynku przez...

Czy literatura może być SUMIENIEM ludzkości?

Fiedlera Dywizjon 303, która przedstawia bitwę o Anglię i udział w niej Polaków.

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

 

Antysemityzm to ruch polityczno-gospodarczy, mający na celu zwalczanie żydostwa i jego wpływu na życie publiczne. Możemy wyróżni trzy kierunki zwalczania rasy żydowskiej. Pierwszy z nich to kierunek etyczny. Uważano...

Dramat polskiego emigranta dawniej i dziś. Omów problem na wybranych przykładach.  

Książka Arkadego Fiedlera „Dywizjon 303” utrwaliła pamięć ich bohaterstwa, odwagi, brawury, talentów wojskowych.

FLEKSJA

FLEKSJA

Formy odmiany wyrazów i ich funkcje

Wyrazy należące do odmiennych części mowy mogą występować w zdaniach w różnych formach, np.:

Książka leżala na stole.

Kupiłem ladną książkę.

Wyraz książka występujący w pierwszym zdaniu w formie mianownika to podmiot, z którym zgadza się w...

HISTORIA LITERATURY - Biblia

BIBLIA

Obok antyku jest inny „świat" w erze starożytnej, przykuwający uwagę wszystkich narodów i wszystkich czasów: świat biblijny. Biblia to zbiór ksiąg (od gr. biblos — księga), uważanych za święte. Nazwy Biblia używamy wymiennie z nazwą Pismo święte. Księgi Pisma świętego tworzą kanon. Ich...

GOLIATH (Sd Kfz 302 i Sd Kfz 303) - mina samojezdna

Niemiecki niewielki pojazd gąsieni­cowy przeznaczony do niszczenia umocnień, gniazd karabinów ma­szynowych, barykad, budynków itp., a także czołgów, uzbrojony w ładunek 50-100 kg TNT. W końcu lat trzydziestych zakłady Borgward Ziindapp przystąpiły do konstruowania samobieżnego poja­zdu gąsienicowego...

Czy antysemityzm to tylko wytwór systemów totalitarnych w czasie II wojny światowej?

Co się tyczy historii, to antysemityzm znajdujemy już w starożytności, a za jego twórcę uważany jest Apion, wędrowny mówca. Ostro występowali przeciwko Żydom także Rzymianie. Tacy mówił o nich, że są „odium generis humani”, tzn. odrazą rodzaju ludzkiego. Ponowne wzmożenie się prądu antysemickiego...