Dystrofia zanikowa sromu

Czytaj Dalej

Co to jest dystrofia mięśniowa?

Są to dystrofia: Duchenne'a, Beckera, mięśni twarzowo-łopatkowo-ramieniowych i miotoniczna. Najpoważniejsza z nich to dystrofia Duchenne'a.

Co to jest dystrofia Duchenne'a?

Dystrofia Duchenne'a zaczyna się od osłabienia mięśni ud i miednicy.

Co to jest dystrofia Beckera?

Objawy dystrofii Beckera często są podobne jak dystrofii Duchenne'a . **** Dystrofia Duchenne'a zaczyna się od osłabienia mięśni ud i miednicy.

Co to jest dystrofia mięśni twarzowo-łopatkowo-ramieniowych?

Serce zwykle nie jest atakowane i chociaż w niektórych przypadkach u pacjentów pojawiają się podobne problemy, co u chorych na dystrofię Duchenne'a, dystrofia mięśni twarzowo-łopatkowo-ramieniowych zwykle nie skraca średniej długości życia.

Co to jest miotonia (dystrofia miotoniczna)?

Jak dotąd nie znaleziono jeszcze terapii, która skutecznie powstrzymywałaby postęp dystrofii mięśniowych. Do rozluźnienia mięśni w dystrofii miotonicznej stosowana jest chinina.

Dystrofia mięśniowa

Oprócz postaci typowych nierzadkie są po­stacie o przebiegu łagodnym, prawie stacjonarnym z długotrwałym za­oszczędzaniem różnych grup mięśni (dystrofia obręczowo-kończynowa, twarzowo-łopatkowo-ramienna, ocz­na, obwodowa i inne).

Stwardnienie zanikowe boczne

Stwardnienie zanikowe boczne; sclerosis lateralis amyotrophica (SLA); choroba zwyrodnieniowa układu ruchowego (-> neuronu ośrodkowego -> obwodowego) o nieznanej etiologii.

Zapalenie sromu

Te same preparaty służą do leczenia starczego zapalenia sromu oraz zwykłego dokuczliwego świądu.

Dystrofie mięśniowe

Przykładem takiej dystrofii jest dystrofia mięśniowa Duchenna związana z mutacja w genie dystrofiny w chromosomie X.

CHOROBA SCHEUERMANNA KIFOZA MŁODZIEŃCZA DYSTROFIA WZROSTOWA PŁYTEK GRANICZNYCH TRZONÓW KRĘGÓW

Jest to niezbyt rzadko spotykane zaburzenie kostnienia kręgów, które może być przyczyną zmian zwyrodnieniowych kręgów piersiowych w wieku starszym. Niektórzy zaliczają je do aseptycznych martwic nasad. Istotę choroby stanowi przenikanie elemen-t tów chrzęstnych krążka międzykręgowego do trzonów kręgów...

STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE

Genetyczny charakter ma też postać stwardnienia zanikowego bocznego opisana na Wyspach Mariańskich, gdzie często kof jarzy się z zespołem parkinsonowskim.

POSTĘPUJĄCE DYSTROFIE MIĘŚNIOWE

Najzłośliwsza postać dystrofii — typu Duchenne'a — w ciągu kilku lat doprowadza do pełnego kalectwa, natomiast inne postacie mogą mieć wieloletni, nieraz względnie powolny przebieg.

Rak sromu

Rak sromu tworzy się na wargach większych, mniejszych lub w przedsionku pochwy, najczęściej u kobiet starszych, na podłożu marskości lub leukoplakii sromu. Rozległe wycięcie sromu z wy-łuszczeniem węzłów chłonnych, pachwinowych, udowych, ewentualnie biodrowych.

Zapalenie sromu

Na sromie mogą pojawić się opryszczkalfub zmiany rozrostowe w postaci kłykcin, co wymaga szybkiej interwencji lekarskiej. Należy temu zapobiegać przez utrzymywanie czystości sromu i stosować leki zapisane przez lekarza oraz często zmieniać bieliznę.

Nowotwory sromu

Do tych stanów należy: marskość sromu, rogowacenie białe sromu i rogowacenie czerwone sromu. Dominującym objawem przyslmarskości jest swędzenie sromu; W tych przypadkach należy zgłosić się do lekarza, w celu pobrania wycinka I badania mikroskopowego.

Rak sromu

Chore skarżą się na swędzenie sromu i pieczenie przy oddawaniu moczu. Raka sromu leczy się operacyjnie. Polega to na wycięciu nożem elektrycznym całego sromu, węzłów chłonnych pachwinowych i biodrowych.

dystrofia miotoniczna

(,dystrophia miotonica, myotonic dystro-phy); miotonia zanikowa, choroba Stei-nerta, genetycznie uwarunkowana choroba układu mięśniowego. Charakterystyczna jest triada objawów klinicznych: zanik mięśni (dystrofia), przetrwanie skurczu mięśniowego (miotonia) oraz zaburzenia wielonarządowe.

dystrofie mięśniowe postępujące

Cdystrophia musculorum progressim, pro-gressive muscular dystrophy); grupa dziedzicznych chorób układu mięśniowego przebiegających z osłabieniem, zmianami wstecznymi i zanikiem mięśni. Najczęściej występuje d. Duchenne'a o —> dziedziczeniu recesywnym związanym z płcią. Pierwszy objaw tej d., w 2-5 rż...

Dystrofia miotoniczna

Jako pierwszeulegają osłabieniu i zanikowi mięśnie częścidalszych. dystrofia miotonicznawrodzona). Osłabieniui zanikowi ulegają nie tylko mięśnie szkieletowe,ale również mięśnie gładkie.

Dystrofia twarzowo-łopatkowo-barkowa

Jednak w tymtypie dystrofii najwcześniej ulegają osłabieniumięśnie twarzy i dolna część mięśnia równoległobocznego,natomiast w odróżnieniu od dystrofiiDuchenne'a rzadko dotyczy to mięśnianajszerszego grzbietu.