Dyspensa

Czytaj Dalej

DYSPENSA

201 § 3 mogą oni dyspensować także siebie. przyczynę dla dyspensowania jest nie sprecyzowana (np. Władza dyspensowania od przeszkód małżeńskich w motu proprio „Pastorale munus", RTK 12(1965) z.