Dysjunkcja

Czytaj Dalej

DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera)

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera) (łc. W potocznej polszczyźnie brakuje spójnika odpowiadającego symbo­lowi dysjunkcji, która jest zdaniem prawdzi­wym wtedy i tylko wtedy, gdy przynaj­mniej jedno ze zdań składowych jest fałszy­we; a zatem gdy oba składniki są prawdą, ich dysjunkcja jest fałszem.

DYSJUNKCJA

(łac. rozdzielenie, niezgodność), w logice formalnej — zdanie (lub forma zdaniowa) złożone z 2 zdań za pomocą funktora prawdziwościowego (spójnika, który je łączy jedynie ze względu na ich wartość logiczną) i fałszywe wyłącznie wtedy, gdy obydwa zdania składowe są prawdziwe. Sam funktor nazywa...