Dysjunkcja

Czytaj Dalej

DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera)

  DYSJUNKCJA (dysjunkcja Sheffera) (łc. W potocznej polszczyźnie brakuje spójnika odpowiadającego symbo­lowi dysjunkcji, która jest zdaniem prawdzi­wym wtedy i tylko wtedy, gdy przynaj­mniej jedno ze zdań składowych jest fałszy­we; a zatem gdy oba składniki są prawdą, ich dysjunkcja jest fałszem.

Zespół Downa

Osoba dotknięta chimeryzmem, jeśli nie ma zespołu Downa, nie musi mieć komórek trisomicznych, ale jeżeli przejawia cechy tego zespołu, to oczywiście jedna lub dwie komórki jajowe, z których powstała, musiały być trisomiczne w stosunku do chromosomu 21\" Mozajkowaty zespół Downa z punktu widzenia biologii może powstać z udziałem trzech podstawowych mechanizmów:  Non-dysjunkcja chromosomu zygoty prawidłowej Prawidłowa komórka jajowa i plemnik łączą ...

DYSJUNKCJA

(łac. rozdzielenie, niezgodność), w logice formalnej — zdanie (lub forma zdaniowa) złożone z 2 zdań za pomocą funktora prawdziwościowego (spójnika, który je łączy jedynie ze względu na ich wartość logiczną) i fałszywe wyłącznie wtedy, gdy obydwa zdania składowe są prawdziwe. Sam funktor nazywa...

ZŁOŻONOŚĆ I ZMIENNOŚĆ BYTÓW - SUBSTANCJA I PRZYPADŁOŚĆ

To zdanie jest prawdziwe, poniewaŜ dysjunkcja, której zachodzenie ono stwier-dza, jest zupełna i wyłączająca (rozłączna). Czy dysjunkcja „substancja albo przypadłość" jest zupełna?

Dislicbophyllum carinatum

 

Wygląd: Rośliny 1-2 cm długie, nieregularnie rozgałęzione, tworzą luźne darnie, jaskrawe jasno- lub biała-wozielone; liście ułożone dość gęsto, szerokoowaine, zaostrzone, zgięte łódkowato; żebro cienkie, kończy się przed szczytem; komórki blaszki owalnie sześciokątne, brzegi ząbkowane;...

ALTERNATYWA

przeczącą (dysjunkcja), gdy co najmniej jedno ze zdań składowych jest fałszywe, a więc gdy wykluczają się, ale nie dopełniają (nie jest tak, że zarazem .

CHRYZYP z SOLOJ

Sąd jest sensem zdania orzekającego; przysługuje mu albo prawda, albo fałsz; może być prosty lub złożony; sąd zaprzeczony pozostaje nadal prosty; do sądów złożonych należy warunkowy (implikacja), łączny (koniunkcja) i rozłączny (dysjunkcja).