Dynastia

Czytaj Dalej

Sztuka egipska - III Okres Przejściowy - Okres Późny - panowanie XXV-XXX dynastii - około 750-343 p.n.e.

W wielu grobach z czasów schyłku XXV i z XXVI dynastii, znajdujących się na tebańskiej nekropoli, zidentyfikowano pochodzenie motywów dekoracji: w grobie Mentuemhata znajdują się sceny skopiowane z malowideł grobowych Menna, Pujemre, a także z reliefów ze świątyni Hatszepsut i z mastab memfickich z V dynastii: Natomiast nieco późniejszy grobowiec Ibi wzorowany był na mastabie jego imiennika Ibi z Deir al-Dżabrawi z VI dynastii.

Sztuka egipska - Średnie Państwo - Panowanie XII dynastii

Dzieła powstałe na początku panowania XIII dynastii są tworzone w tradycyjnym stylu, i trudno jest je odróżnić od powstałych w końcu dynastii XII.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - Piramidy - panowanie III—VI dynastii - około 2686-2181 p.n.e.

Podobnie, jak rzeźba królewska z okresu V dynastii, tak i z czasów VI dynastii zachowała się w bardzo nielicznych egzemplarzach.

Sztuka Egipska - Stare Państwo - panowanie III—VI dynastii - mastaby, grobowce, rzeźby, malarstwo

Natomiast w końcowym okresie Starego Państwa, za VI dynastii - po początkowym okresie kontynuacji wykonywania płaskorzeźb w pięknym, eleganckim stylu, odziedziczonym po V dynastii - następuje stopniowy upadek warsztatowy, sztywność i schematyzm.

Sztuka egipska Okresu Archaicznego (zwanego również Tynickim) - panowanie I-II dynastii - około 3100-2686 p.n.e.

Wszystkie groby z czasów I i II dynastii wzniesiono z cegły, a kamień, w postaci obramowań drzwi lub płyt posadzkowych, pojawiał się jedynie sporadycznie.

Sztuka egipska - Nowe Państwo - panowanie XVIII-XX dynastii

W ogólnych zarysach można go podzielić na trzy podokresy: panowania XVIII dynastii aż do schyłku życia Amenhotepa III; na krótki, lecz bardzo znamienny okres rządów króla heretyka Echnatona, od nowej stolicy państwa założonej w pobliżu dzisiejszej wioski el-Amarna zwany amarneńskim; oraztrzeci okres-panowania władców z XIX i XX dynastii, czyli czasy Ramessydów.

Sztuka Egiptu - Okres Ptolemejski - panowanie greckiej dynastii Lagidów - 304-30 p.n.e. - Okres Rzymski - włączenie Egiptu do cesarstwa rzymskiego - 30 p.n.e. - 395 n.e.

   Styl reliefów z samego początku panowania dynastii ptolemejskiej jest niemal identyczny, jak tych, które powstały zą ostatniej rodzimej dynastii, za Nektanebo I i II.

Sztuka egipska - I Okres Przejściowy - Średnie Państwo - Panowanie XI dynastii

Już pod koniec tego okresu, za VI dynastii, widoczny jest zarówno w rzeźbie, jak i płaskorzeźbie upadek warsztatowy i potęgujące się popadanie w schematyzm; w architekturze zaś, władcom należącym do tej dynastii, trudno było osiągnąć poziom dorównujący dziełom ich poprzedników.

ĆALUKJÓW DYNASTII WOJNY 543-655.

Upadek dynastii Guptów (patrz guptów dynastii podboje 320-457) wtrącił Indie w stan chaosu i stał się przyczyną zażartych walk o władzę w różnych regionach kraju.

Dynastia Suy i Tang w Chinach

Przed upływem VI wieku dokonało się ponowne zjednoczenie Chin pod berłem dynastii Suy, która w czasach Herakliusza ustąpiła dynastii Tang, otwierającej w dziejach Chin inny wielki okres świetności.

MOGOŁÓW WOJNY Z DYNASTIĄ SUR PÓŹ­NIEJSZE 1556-1557, 1575-1576

1556), hinduski premier Biharu i Bengalu (w których rządy sprawo­wała dynastia Sur), zdobył Delhi i Agrę i objął władzę jako radża Wikramaditja.

MONGOLSKI PODBÓJ PAŃSTWA DYNASTII KIN 1231-1234

Dynastia Kin nadal zachowała posiadłości w prowincji Honan i niezwykłe bogactwa, co zachęciło Ugedeja, jego brata Tułuja (zm. Ugedej wy­powiedział teraz wojnę cesarstwu dynastii Sung.

Początki dynastii Tudorów. Wpływy angielskie w Szkocji i Irlandii

  Henryk VII Wzmocnienie dynastii Tudorów: zagłada rodów magnackich w czasie wojny dwóch róż uwolniła monarchię od opozycji magnackiej zakaz prywatnych armii utworzenie przez Henryka VII sądu doraźnego, tzw.

MOGOŁÓW WOJNY Z DYNASTIĄ SUR WCZESNE 1535-1555.

Potężna armia dynastii Sur, zaangażowana w walkę na trzech frontach, została pokona­na przez mogolsko-perską armię w Pen-dżabie i w końcu całkowicie rozbita pod Rohtak (Rohtas) w 1555.

Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

Najstarszy z dynastii miał być seniorem ( księciem zwierzchnim -princeps) i to właśnie on kierowałby polityką wewnętrzną i zewnętrzną, prowadziłby wojny, zawierał traktaty.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - CESARZ I DYNASTIA

Wygaśnięcie dynastii teodozjańskiej, przy znanych nam brakach przepisów konstytucyjnych, stworzyło możność uzyskania purpury cesarskiej przez jednostki, które w danym momencie posiadały poparcie kamaryli dworskiej i armii.

GUPTÓW DYNASTII PODBOJE 320-467

Patrz także ćaluk-jów dynastii wojny 543-555.

Starożytny Egipt - Epoka grecka – dynastia Lagidów (332 – 30 p.n.e.)

Trzy wieki pod panowaniem greckiej dynastii zapoczątkował jeden z dowódców Aleksandra Wielkiego – Ptolemeusz syn Lagosa.

Dynastia macedońska i odrodzenie potęgi Bizancjum

  Okres dynastii macedońskiej, zapoczątkowanej przez Bazylego I, to największy rozkwit średniowiecznego Bizancjum.

Próby wzmocnienia pozycji dynastii

Chcąc stworzyć podstawy niezależności materialnej dynastii, wykupywała dobra królewskie — przede wszystkim na Litwie.