Dymitr Iwanowicz

Czytaj Dalej

NIECHLUDOW Dymitr Iwanowicz

Bohater powieści Zmartwychwstanie (1899) Lwa Tołstoja, młody, bogaty książę, występuje jako przysięgły w procesie o otrucie, w którym oskarżoną jest Katiusza Masłowa, młoda dziewczyna, przed kilku laty uwiedziona i porzucona przez Niech ludowa, obecnie prostytutka. W tej sytuacji, kiedy on, który...

Dymitr Prokoficz Razumichin

Dymitr Prokoficz Razumichin, kolega Raskolnikowa, student, wrażliwy, cierpliwy, oddany przyjaciel, opiekun matki i siostry Rodiona podczas jego kłopotów zdrowotnych, później adorator Duni i jej mąż.

HERCEN ALEKSANDR IWANOWICZ, pseud. Iskander

HERCEN ALEKSANDR IWANOWICZ, pseud.

JACYMIRSKI ALEKSANDR IWANOWICZ

JACYMIRSKI ALEKSANDR IWANOWICZ, ur.

DYMITR

Dymitr Samozwaniec II, podopieczny Jerzego Mniszcha, zabity w 1610 przez własną straż tatarską.

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ

ROGOW ALEKSANDR IWANOWICZ, ur.

SOLIKOWSKI JAN DYMITR

SOLIKOWSKI JAN DYMITR, ur.

Dymitr Szostakowicz

Pisząc muzykę do tego przedstawienia Dymitr Szostakowicz okazał się również mistrzem ironii i groteski, których elententy niejednokrotnie pojawiały się w jego późniejszych kompozycjach. Dymitr Szostakowicz zmarł na atak serca 9 sierpnia 1975 roku.

BAŻENOW WASILD IWANOWICZ

ur. 1 I I I 1737 (lub 1738) w Dolskoje k. Małojarosławca, zm. 2 VIII 1799 w Petersburgu, Architekt.

Studiował w Moskwie u O.W. Uchtomskiego (1753-55) i nauniw. (1758-60) oraz w Petersburgu u S.J. Czewakińskiego (ok.1756) i w Akademii (1758-60).

Jako stypendysta tamtejszej Akademiistudiował w Paryżu...

DMITRIJEWSKl IWAN IWANOWICZ

ur. 16 IX 1754 w Michajłowie (k. Riazania), zm. 2 IV 1829 w Riazaniu, Liturgista i tłumacz.

Po studiach teol. (od 1767) w seminarium duch. w Riazaniu oraz w Moskiewskiej Akademii Duch. 1778 rozpoczął wykłady języka hebr. i gr. oraz retoryki w seminarium riazańskim; 1788 został tłumaczem przy synodzie...

DYMITR

zginął, lecz ktoś inny, stała się pretekstem do wystąpienia Dymitra Samozwańca I); 1606 ogłoszono D.

DYMITR z ROSTOWA, Daniił Sawicz Tuptało

św. Kościoła prawosł., ur. 1651 w Makarowie (k. Kijowa), zm. 8 XI 1709 w Rostowie Jarosławskim, metropolita, teolog, hagiograf, dramaturg i poeta.

Po studiach teol. w Kolegium Mohylańskim w Kijowie złożył 1668 śluby zak., a 1675 przyjął święcenia kapł. i został kaznodzieją; 1677 wyjechał na...

DYMITR z SALONIK, Demetriusz

zm. za ces. Maksy-miana (293-310), jeden z wielkich męczenników Kościoła wsch. ; wg Martyrologium siriacum, Martyrologium Hieronimianum oraz ok. 20 panegiryków, wygłaszanych głównie w Tesalonice z okazji święta D., wynika, że prawdopodobnie jest on identyczny z diakonem z Sirmium (obecnie Sremska Mitrovica...

FIODORÓW LEONID IWANOWICZ

Imię zak. Leoncjusz,ur. 4 XI 1879 w Petersburgu, zm. 7 I I I 1935 w Wiatce (obecnieKirów), egzarcha katolików obrządku bizant.-slow. wRosji.

Po rocznych studiach (1901) w Petersburskiej AkademiiDuch. - z Janem Scisłowskim, prob, katolickiej parafiiśw. Katarzyny, F. udał się przez Lwów (poznał tam...

GORCZAKOW MICHAIŁ IWANOWICZ

ur. 20 XI 1838 wguberni kostromskiej, zm. 18 VIII 1910 w Petersburgu,p r o t o j e r e j , prawnik i teolog prawosławny.

Po studiach w seminarium duch. w Kostromie (1851-57)i w Akademii Duch. w Petersburgu (1857-61) został psałterzystącerkwi w Stuttgarcie; równocześnie studiował 1862-64historię i teologię...

GRIENKOW ALEKSANDR IWANOWICZ

ur. 1839,zm.1901, prawosł. teolog moralista.

Studiował w AkademiiDuch. w Moskwie; był prof, teologii mor. i pedagogiki wAkademii Duch. w Kazaniu. W recenzji podręcznika I. Chałkoliwanowa (Bibliograficzeskaja zamietka, Prawosł awnyj sobiesiednik18 (1872) z. 3, 76-109) zawarł krytykę teologii kat.i protest...

HERCEN, Herzen ALEKSANDR IWANOWICZ

El'sbcrg, Aleksandr Iwanowicz Giercen. Bielawskaja, Aleksandr Iwanowicz Giercen i polskoje nacjonalno-oswoboditielnoje dwiżenije 60-ch godów XIX wieka, Mwa 1954; N.

SWIDRYGAJŁOW Arkadiusz Iwanowicz (postać literacka)

Wyjazd do Ameryki

Jedna z postaci powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. Człowiek zły,zepsuty, cyniczny. Jego czyny doprowadzają do dwóch samobójstw: najpierwzgwałconej przez niego głuchoniemej piętnastoletniej dziewczynki, a następniesłużącego, nad którym się znęcał. W pewnym momencie w...

USPIENSKI Gleb Iwanowicz (1843 - 1902)

Ciążenie wyzysku

Rosyjski prozaik i publicysta. Mając niecałe dwadzieścia lat, zadebiutował wpetersburskich miesięcznikach opowiadaniami z życia nizin społecznych.

Sporopodróżował po Europie, ugruntowując swoje radykalne poglądy na temat wyzyskuludu przez warstwy wyższe. Wiele szkiców i opowiadań...