Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie – impreza plenerowa odbywająca się co roku w Nowej Słupi u stóp Łysej Góry. Ma najdłuższą tradycję w regionie. W 1967 roku działacze skupieni wokół ówczesnego Zarządu Okręgu PTTK w Kielcach podjęli inicjatywę zorganizowania imprezy plenerowej, której główny element stanowiłaby prezentacja procesu wytopu żelaza w piecach dymarskich. Wśród inicjatorów tego przedsięwzięcia...

Czytaj Dalej

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

Najwczesniejszymi zabytkami pismiennictwa w jezyku lacinskim w Polsce byly tzw. roczniki. Sa to krotkie zapiski dotyczace roznorodnych wydarzen. Rozwinieciem ich staly sie kroniki ( Galla Anonima doprowadzona do 1113 r., Wincentego Kadlubka, Jana Dlugosza ). Najstarszymi polskimi slowami zapisanymi sa imiona...

Góry Świętokrzyskie

RODZAJ KRAJOBRAZU NATURALNEGO

W krajobrazie Wyż. Kieleckiej Góry Świętokrzyskie wyróżniają się pasowym układem wzniesień i obniżeń przebiegających równolegle w kierunku z pn.-zach. na pd.-wschód.

PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

Góry Świętokrzyskie pod względem geologicznym składają się z trzonu...

Staropolski okręg przemysłowy

w Nowej Słupi, gdzie znaleziono piecowisko złożone z 45 pieców hutniczych - dymarek, a także tzw. Dymarki Świętokrzyskie).

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, najdawniejszy rękopiśmienny zabytek artystyczny prozy pol., pochodzący z w. XIV. Zawiera urywki pięciu kazań i szóste w całości. Jest odpisem starszego tekstu, o czym świadczy archaiczność języka. Powstał zapewne w Leżajsku lub Miechowie, a przechowywany był w bibliotece...

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Mikołaja położone przy szlaku ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż, tu znajduje się siedziba dyrekcji parku · osada Tarczek - kościółek romański · Chybice - gotycki kościół Kazimierzowski · Grzegorzowice- kościółek z romańską absydą · dymarki we wsi Huta Szklana Świętokrzyski Park Narodowy W środkowej części Gór Świętokrzyskich znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy, jego obszar obejmuje najwyższe pasmo- Łysogóry ,wschodnią część Pasma ...

Województwo świętokrzyskie

Powierzchnia 11 672 km2, ludność 1 328 tys. Obejmuje Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Nieckę Nidziańską — krainy Wyżyny Małopolskiej. Świętokrzyski Park Narodowy powołano do życia w 1953. W ośmiu parkach krajobrazowych chroni się między innymi: Puszczę Świętokrzyską...

Nowa Słupia

Corocznie organi­zowane Dymarki Świętokrzyskie (początek września) połączone z tradycyjnym wyto­pem żelaza w piecu dymarkowym przy użyciu węgla drzewnego.

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

1.  „Geograf bawarski”  IX w. - spis nazw polskich plemion

2.  „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

3.  „Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

4.  „Bulla...

Hasło "Memento mori" w literaturze średniowiecza

Teocentryzm był jedną z charakterystycznych cech okresu średniowiecza. Był to pogląd filozoficzny, który w centrum zainteresowania stawiał Boga, jako stwórcę świata, uznawano wyższość dóbr duchowych nad materialnymi, w filozofii natomiast dominowała myśl o życiu pośmiertnym.Obraz...

Haslo "Memento mori" w literaturze sredniowiecza

Teocentryzm byl jedna z charakterystycznych cech okresu sredniowiecza. Byl to poglad filozoficzny, który w centrum zainteresowania stawial Boga, jako stwórce swiata, uznawano wyzszosc dóbr duchowych nad materialnymi, w filozofii natomiast dominowala mysl o zyciu posmiertnym.Obraz przemijalnosci, kruchosci urody...

Najdawniejsze zabytki pismiennictwa polskiego

 Geograf bawarski”

IX w. - spis nazw polskich plemion

“Dagome index” 

X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje panstwo pod opieke papiezowi, nazwy geograficzne

“Kronika Theimara”

X-XI w. - nazwy plemion (Slazanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

“Bulla Gnieznienska”

XII w. -...

Czy literatura renesansu miala charakter odtwórczy ?

Kazda epoka w literaturze korzysta z idei epok wczesniejszych, wychwalajac je, czasem krytykujac. Zastanawiajac sie nad szeroko pojetym problemem odtwórczosci dojsc mozna do zupelnie abstrakcyjnych wniosków. Bo czy mozna byc oryginalnym, kiedy dziedziczy sie po przodkach cale mnóstwo pomyslów?

Patrzac na...

Przedstaw i omów najstarsze zabytki piśmiennictwa polskiego

 

- język polski jest dość młody, zwłaszcza w piśmie (ok. 700 lat), ale nawet tak krótki czas zatarł wiele śladów polskiej literatury, ostało się tylko kilka bardzo sędziwych pism:

- Bogurodzica stanowi bardziej zapis języka, niż zabytek piśmiennictwa, gdyż jak się uważa, została spisana dopiero...

Najważniejsze wydarzenia w dziejach Ziemi

Era prekambryjska jest najstarszą i najdłuższą erą w dziejach Ziemi. Wtedy powstała skorupa ziemska, pierwotna atmosfera i hydrosfera. W krze­pnącej skorupie jako pierwsze powstały skały magmowe - granity, gabra i porfiry, które później uległy przeobrażeniu w gnejsy, kwarcyty, łupki krysta­liczne. Ze...

Regiony turystyczne Polski

O atrakcyjności turystycznej decydują przede wszystkim;                                                               

walory...

Podział dziejów Ziemi na ery i okresy – najważniejsze wydarzenia - Era paleozoiczna

Trwała 370 mln.lat.

Wystąpiły częste zmiany zarysów lądów i oceanów w wyniku zalania i ustępowania. Dwukrotnie miały miejsce ruchy górotwórcze. Pod koniec syluru były to ruchy kaledońskie, a na przełomie karbonu i permu ruchy hercyńskie. Powstają góry Ałtaj, Appalachy, Atlas, Wododziałowe...

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

Platforma wschodnioeuropejska

Występuje na obszarze północno-wschodniej części Europy. Wyróżniamy dwie części:

- dolną - fundament krystaliczny - skały prekambryjskie

- górną - pokrywa platformowa - młodsza, skały pochodzenia osadowego

Fundament krystaliczny wynurza się spod przykrywających go...

Działalność lodowca kontynentalnego w Polsce

Ostatnim wielkim wydarzeniem geologicznym, które miało wpływ na budowę geologiczną Polski oraz jej ukształtowanie powierzchni, a także dużej części Europy było zlodowacenie plejstoceńskie. Na przełomie trzeciorzędu i czwartorzędu nastąpiło znaczne wychłodzenie klimatu przy jednoczesnym wzroście...

Dzieje Ziemi - Era paleozoiczna

Z tej epoki pochodzą głównie skały osadowe, zawierające liczne ślady życia w postaci skamieniałości- trylobity. Były to stawonogi które żyły tylko w tej erze. Trylobity stały się zatem skamieniałościami przewodnimi. Do skamieniałości przewodnich należą również graptolity- pływające krzaczaste...

Fałdowania górskie

Fałdowanie alpejskie

Czas trwania: trzeciorzęd

Powstałe góry:

- Andy

- Himalaje

- Alpy

- Karpaty

- Kaukaz

- Zagroz (Najmłodsze)

- Hindukusz

- Atlas

- Góry Indonezji

- Apeniny

- Dynarskie

- Bałkany

- Kordyliery

- Kamczatka

Fałdowanie hercyńskie

Czas trwania: koniec dewonu...