Dymarki Świętokrzyskie

Dymarki Świętokrzyskie

Czytaj Dalej

Średniowieczne zabytki języka polskiego (Kazania Świętokrzyskie, przekłady Pisma św., utwory poetyckie, modlitwy)

Najwczesniejszymi zabytkami pismiennictwa w jezyku lacinskim w Polsce byly tzw. roczniki. Sa to krotkie zapiski dotyczace roznorodnych wydarzen. Rozwinieciem ich staly sie kroniki ( Galla Anonima doprowadzona do 1113 r., Wincentego Kadlubka, Jana Dlugosza ). Najstarszymi polskimi slowami zapisanymi sa imiona...

Góry Świętokrzyskie

RODZAJ KRAJOBRAZU NATURALNEGO

W krajobrazie Wyż. Kieleckiej Góry Świętokrzyskie wyróżniają się pasowym układem wzniesień i obniżeń przebiegających równolegle w kierunku z pn.-zach. na pd.-wschód.

PRZESZŁOŚĆ GEOLOGICZNA

Góry Świętokrzyskie pod względem geologicznym składają się z trzonu...

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE

KAZANIA ŚWIĘTOKRZYSKIE, najdawniejszy rękopiśmienny zabytek artystyczny prozy pol., pochodzący z w. XIV. Zawiera urywki pięciu kazań i szóste w całości. Jest odpisem starszego tekstu, o czym świadczy archaiczność języka. Powstał zapewne w Leżajsku lub Miechowie, a przechowywany był w bibliotece...

DYMARKA

Dymówka, prymitywny piec o otwartym ognisku, z miechami, służący do wytapiania żelaza z rudy przez jej odtlenienie przy pomocy węgla drzewnego, najstarszy sposób otrzymywania, żelaza (Egipt, ok. 3000 pne.), stopniowo od XIII w. zastępowany przez wielkie piece.

W Polsce stosowano go jeszcze w XVIII...

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Mikołaja położone przy szlaku ze Świętej Katarzyny na Święty Krzyż, tu znajduje się siedziba dyrekcji parku · osada Tarczek - kościółek romański · Chybice - gotycki kościół Kazimierzowski · Grzegorzowice- kościółek z romańską absydą · dymarki we wsi Huta Szklana Świętokrzyski Park Narodowy W środkowej części Gór Świętokrzyskich znajduje się Świętokrzyski Park Narodowy, jego obszar obejmuje najwyższe pasmo- Łysogóry ,wschodnią część Pasma ...