Dyktando

Czytaj Dalej

Dyktanda przeprowadzane w trakcie badań

Sprawdziany („dyktanda") winny być przeprowadzane w pewnych odstępach czasowych, w trakcie kolejnych wizyt w poradni.