Dwusiarczek molibdenu

Czytaj Dalej

Zatrucie Dwusiarczkiem węgla

Obraz kliniczny zatrucia wziewnego zależy od stężenia dwusiarczku w powietrzu i czasu ekspozycji. Oprócz działania neurotoksycznego dwusiarczek węgla ma również właściwości an-giotoksyczne.

Dwusiarczek węgla

Dwusiarczek węgla  — połączenie siarkiz węglem o wzorze CS2; związek ten otrzymujesię przez przepuszczanie par siarki nad rozżarzonymwęglem (koksem).

MOLIBDEN

MOLIBDEN — bardzo twardy metal o barwiesrebrzystej; w stanie czystym znajduje zastosowanieprzy produkcji żarówek elektrycznychoraz jako składnik stali stopowej (zwłaszczanarzędziowej, szybkotnącej).