Dwór w Bądkach

Dwór w Bądkach

Dwór w Bądkach – neogotycki dwór znajdujący się we wsi Bądki, w województwie warmińsko-mazurskim. Dwór zbudował w 1869 roku Johann Martin Stoppel, syn kupca z Hamburga. Budynek zbudowany na zasadzie równorzędnych z korpusem, dwóch poprzecznych skrzydeł, nakrytych przenikającymi się dwuspadowymi dachami. Od frontu, we wgłębieniu między skrzydłami, znajduje się duży taras przykryty dachem...

Czytaj Dalej

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU SIEDZIBĄ BRACTW KUPIECKICH

Curia Regis Artus - jeden z najświetniejszych zabytków architektury świeckiej w Gdańsku pojawia się w wiadomościach źródłowych po raz pierwszy w kwietniu 1350 roku. Był on wówczas siedzibą i własnością najstarszego i najbardziej znanego z bractw kupiectwa gdańskiego - Bractwa Św. Jerzego.

Tradycja...

Gdańsk - WNĘTRZE DWORU ARTUSA

Nie zachowały się żadne wiadomości jak wyglądało wnętrze Dworu Artusa w XV wieku. Przy odbudowie sali po pożarach z lat 1476 i 1477 zastosowano rzut prostokątny w formie trójnawowej hali, której dziewięć pól późnogotyckich sklepień gwiaździstych wspierało się na czterech wysmukłych granitowych...

KRAKÓW - nauka, kultura, oświata, literatura

KRAKÓW, miasto woj. nad Wisłą. Jedno z najstarszych miast pol., posiadające na swym terenie ślady starego osadnictwa sprzed 6 tys. lat. Ok. VII w. wzniesiono na prawym brzegu Wisły kopiec Krakusa (domniemany grobowiec wodza plemiennego), a ok. VIII-IX w. powstał warowny gród i podgrodzie na Wawelu...

August III Wettin - Działalność publiczna

 

Po śmierci Augusta II, szansa Wettina na tron była niewielka - szlachta go odrzuciła, a przeciwko jego kandydaturze wypowiadały się też Rosja, Prusy i Austria, obawiając się zbytniego wzrostu potęgi Wettinów. Jednak elekcja Stanisława Leszczyńskiego doprowadziła do porozumienia między Dreznem a...

Dwór w literaturze polskiej

Dwór w literaturze polskiej

 

Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób. Po raz pierwszy pojawia...

Dwór w literaturze polskiej

Dwór był w dawnej Polsce siedzibą ziemiańską , wraz z zabudowaniami gospodarczymi i mieszkalnymi. Były to często dość duże posiadłości , zatrudniające wiele osób. Dwór w literaturze był przedstawiany bardzo rożnie , raz jako kraina Arkadii , innym razem przypominający teatr kukieł ,a jeszcze innym...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób.

Po raz pierwszy pojawia się on w twórczości Jana Kochanowskiego, w jego znanej fraszce pt. Na dom w...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej.

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

Subiektywne postrzeganie świata pamiętniki i motywy autobiograficzne w literaturze

Utwory o charakterze autobiograficznym i pamiętnikarskim zajmują znaczące miejsce w literaturze od czasów najdawniejszych po współczesne. Wielu autorów gustowało w takich właśnie formach wypowiedzi, ponieważ wówczas mogli ukazać świat, który ich otaczał, i jego problemy przez pryzmat własnych...

Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Druga połowa wieku siedemnastego i początek osiemnastego pogrążył nasz kraj w głębokim zacofaniu kulturalnym i dusznej atmosferze marazmu i konserwatyzmu. Świeże prądy umysłowe z Zachodu związane z epoką Oświecenia, dotarły i do Rzeczpospolitej, choć początkowo przeszczepiali je na nasz grunt...

Jan Kochanowski

Jan Kochanowski był największym poetą polskiego odrodzenia, nazywanym „ojcem poezji polskiej”. Obdarzony niezwykłym słuchem językowym i talentem poetyckim, stał się sprawcą największego przełomu literackiego w historii polskiego piśmiennictwa, a jego spuścizna literacka na długie wieki pozostała...

Oświecenie

 

Przedstawiciele filozofii i nauki:

Franciszek Bacon

Rene Descartes (Kartezjusz)

Błażej Pascal

Benedykt Spinoza

Izaak Newton

Jan Lacke (Lak)

Przedstawiciele literatury:

Karol Ludwik Montesquieu

Wolter

Jan d’Alembert (Dalamber)

Dionizy Diderot...

„Stał dwór szlachecki z drewna, lecz podmurowany.” Rola tradycji szlacheckiej w kształtowaniu polskiej kultury narodowej

Tradycja odgrywała i odgrywa wielka rolę w życiu człowieka, ponieważ przekazuje obyczaje i poglądy przodków, które my z kolei powinniśmy wpoić naszym dzieciom. Zasady postępowania i obyczaje, przechodzące już od wieków z ojca na syna, ukształtowały polską kulturę. Dzięki niej właśnie...

Dwór i zaścianek w powieści "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej

Akcja powieści "Nad Niemnem" rozgrywa się w pięknym pejzażu nadniemeńskim. Bohaterowie utworu należą do dwu środowisk: ziemiaństwa i schłopiałej szlachty zaściankowej.

Ziemianinem średnio zamożnym jest Benedykt Korczyński, właściciel Korczyna. Nie cierpi on niedostatku, ale tylko dzięki...

PIERWSZY OKRES FILOZOFII ŚREDNIOWIECZNEJ (WCZESNE ŚREDNIOWIECZE, DO XII W.)

1. źródła i powagi starożytne. Wieki średnie swej kultury filozoficznej i naukowej nie budowały od początku, jak to czyniła Grecja, ale też nie przejęły jej w całości od po­przedzającej epoki: rozpoczęły od fragmentów filozofii i nauki starożytnej, przypadkowo ocalonych po upadku starożytnej...

Absolutyzm we Francji

Początki absolutyzmu we Francji sięgają rządów króla Henryka IV Burbona (1598rok - edykt nantejski), także Ludwika XII i pierwszego ministra króla - kardynała Richelieu. Starał się on doprowadzić do opanowania wszelkich sił odśrodkowych państwa, jego decentralizacji. Tym celom służyła reorganizacja...

Fryderyk II - Informacje Ogólne

Wstęp - epoka historyczna

Na przełomie XVII i XVIII w. najsilniejszym państwem w Rzeszy Niemieckiej było państwo brandenbursko - pruskie. Umocnienie tego państwa przynoszą traktaty welawsko - bydgoskie z 1657 r. Także skutki wojny 30 - letniej z lat 1618 - 1648 oraz wojny północnej 1700 - 1721. Państwo...

Gdańsk - DWÓR ARTUSA W GDAŃSKU DAWNYCH I NOWYCH CZASÓW PORTOWEGO MIASTA

Po wyzwoleniu historycznego centrum Gdańska, w środę, 28 marca 1945 roku, na szczycie Dworu Artusa załopotała w wiosennym słońcu, zwycięska, biało - czerwona flaga. Zawieszający ją żołnierze I polskiej brygady pancernej, noszącej imię "Obrońców Westerplatte", nie zdawali sobie zapewne sprawy z tego...

Jagiellonowie czasy świetności czy upadku?

Jagiellonowie - to dynastia królewska wywodząca się od Władysława Jagiełły , panująca na Litwie w latach 1377-1434 i 1440 - 1572 , a w Polsce od 1386 do 1582 , do śmierci Zygmunta II Augusta . Jagiellonowie zasiadali też na tronach Węgier i Czech.

Na Węgrzech panowali : Władysław Warneńczyk w latach...