Dwanaście

Czytaj Dalej

LEGION. Scen dwanaście

LEGION. Scen dwanaście, utwór dram. S. Wyspiańskiego, wyd. w Krakowie 1900, wyst. tamże 1911. Dramat, zbudowany z luźnych scen (obrazów), przedstawia utworzenie legionu przez Mickiewicza w Rzymie podczas Wiosny Ludów, obejmuje także okres od 1845 (Makryna Mieczysławska i car Mikołaj I u papieża Grzegorza...

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego, pisana z przerwami 1649-60, wyd. cz. 2 w Lesznie 1651-55, cz. 1 w Krakowie 1660, całości w 4 księgach (pod powyższym tyt.) w Kaliszu 1681 (tekst zmien...

Dwanaście

Podstawowa liczba stosowanego już przez Babilończyków systemu dwunastkowego i sześćdziesiątkowego; stąd święta, przynosząca szczęście liczba i symbol przestrzennoczasowego spełnienia; jeszcze dziś ma znaczenie w astronomii i podziale czasu, np. jest liczbą miesięcy roku, godzin dnia i nocy, liczbą...

Dwanaście świąt

Główne święta w roku liturgicznym wschodniego prawosławia, roku który zaczyna się pierwszego września. Są to:

Narodzenie Matki Bożej, obchodzone 9 września (ikona często przedstawia poczęcie Maryi);

Odnalezienie i Podwyższenie Krzyża Świętego, obchodzone 14 września;

Wprowadzenie Świętej...