BORKOWSKI - DUNIN STANISŁAW SJ

Stanislaus von Dunin B. , Mitteilungen aus den Deutschen Provinzen 103 (1935) 549-573; tenże, Stanislaw Dunin B. Dunin B.

MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN

MARCINKIEWICZ WINCENTY, DUNIN, ur;. Dunin-Marcinkewicz, Mińsk 1955.

POTOCKA ANNA, z TYSZKIEWICZÓW, 2 v. DUNIN-WĄSOWICZOWA

DUNIN-WĄSOWICZOWA, ur. Dunin-Wąsowicza; od 1851 mieszkała w Paryżu.

„DUNIN"

-* Dunin, który (m. ; Dunin zawarł 1841 umowę z Guntherem na I i II wyd.

BORKOWSKI JÓZEF, DUNIN

BORKOWSKI JÓZEF, DUNIN, hrabia, ur.

PARAFIAŃSZCZYZNA, cykl satyr, felietonów A. Dunin-Borkowskiego

Dunin-Borkowskiego, jeden z najgłośniejszych utworów lit.

DUNIN MARCIN abp.

później -*• Duninem (na niej uczono także czytania po polsku); oparł się dążeniom władz regencji do rozebrania kościoła NMP na Ostrowiu Tumskim.

WĄSOWICZ-DUNIN Stanisław (8 V 1783 - 30 VI 1864), ofic. poi.

Od 1809 w służbie wojsk., adiutant gen. Izydora Krasińskiego, od 1811 w p. szwoleżerów gwardii, w VII 1812 przeniesiony do osobistego sztabu Napoleona jako tłumacz i ofic. ordynansowy. Kiedy cesarz opuścił resztki WA w Smorgoniach, zabrał ze sobą W.-D., który zajmował się organizacją transportu...