Drenaż

Czytaj Dalej

Drenaż oskrzeli

drenaż oskrzeli; postępowanie ma­jące na celu usunięcie zalegającej wy­dzieliny z oskrzeli. Polega na wy­konaniu w odpowiedniej kolejności następujących działań: 1) podanie bronchodilatatora, 2) upłynnienie wy­dzieliny oskrzeli przez podanie aeroso­lu wodnego z dodatkiem mukolityku w postaci...

Obszar drenażu

Obszar na powierzchni terenu lub pod ziemią, do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych; obszarem drenażu są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelnione strefy dyslokacyjne,a także obszary sztucznego drenażu, np. kopalnie, ujęcia wód...

Drenaż podatkowy

 

Drenaż podatkowy - to wzrost realnych wpływów podatkowych wywołany inflacją, która zwiększa dochody nominalne i sprawia że niektórzy ludzie zostają zaliczeni do wyższych przedziałów opodatkowania w ramach systemu progresywnego podatku dochodowego.

drenaż przezskórny

(-, percutaneous drainage); zabieg polegający na przezskórnym wprowadzeniu cewnika do przestrzeni płynowej w celu jej opróżnienia na zewnątrz. Zabieg wykonuje się wr znieczuleniu miejscowym pod kontrolą USG, TK lub fłuoroskopii. Po nakłuciu igłą wprowadza się prowadnik, a następnie —* cewnik drenujący...

Masaż: klasyczny, segmentarny, bańką chińską, podwodny, kijami bambusowymi, tajski, hawajski (lomi-lomi), wyszczuplający, relaksacyjny, kosmetyczny, izomeryczny, sportowy, drenaż limfatyczny.

Masaż klasyczny Masażem klasycznym nazywamy zespół różnych zabiegów manualnych, które w sposób mechaniczny, przez powierzchnię ciała działają na skórę, tkankę podskórną, mięśnie, torebki stawowe i więzadła, a także w postaci zmian odruchowych na układ krążenia, nerwowy, wewnątrzwydzielniczy do narządów wewnętrznych włącznie. Jest metodą leczenia zewnętrznych i wewnętrznych objawów jak i przyczyn choroby. Polega na mechanicznym drażnieniu tkanek,

Drenaż wód podziemnych

Wypływ wód podziemnych z poziomu wodonośnego na skutek procesów naturalnych (przez źródło, silnie spękane strefy dyslokacyjne, doliny rzeczne i cieki wód powierzchniowych, wody stojące) lub wywołanych sztucznie (ujęcia wód podziemnych, odwadnianie kopalń i głę-bokich wykopów...

drenaż jamy opłucnowej

(-, pleurał cavity drainage); zabieg stosowany w cełu odessania powietrza z jamy opłucnowej i rozprężenia płuca w —> odmie opłucnowej, usunięcia krwa w —> krwiaku opłucnej, ropy w —> ropniaku opłucnej. Gruby, sztywny dren (tzw. tho-rax) jest zakładany do jamy opłucnowej po znieczuleniu miejscowym...

drenaż ułożeniowy

(—, postural drainage); technika wykorzystująca siły grawitacji w celu przesunięcia wydzieliny z drobnych oskrzeli w kierunku dogłowowym do oskrzeli głównych, tchawicy i gardła. Stosowany jest w leczeniu chorób płuc, zwłaszcza przewlekłych zaporowych z trudnościami w odkrztuszaniu plwociny. D. płuc...