Drapieżnictwo

Drapieżnictwo

Czytaj Dalej

DRAPIEŻNICTWO

Rodzaj antagonistycznej interakcji między populacjami, w którym jedna populacja czerpie korzyści przynosząc szkodę drugiej populacji. Interakcja taka zachodzi w układzie drapieżnik - ofiara. Drapieżnik wykrywa, zabija i zjada ofiarę. Drapieżnictwo jest jednym z mechanizmów redukujących liczebność...