Kształt miłości romantycznej

W słowach "stokroć przeklęta godzina"ujawnia się cały dramat bohatera. A więc idealna miłość romantyczna to miłość do kochanki - drugiej idealnej połówki, to miłość do ojczyzny, poezji, wartości ponadczasowych.

"Nie-Boska komedia" jako dramat niepełnych racji

Dramat składa się z czterech aktów, z których dwa pierwsze określane są jako dramat rodzinny, i przedstawiają poglądy Krasińskiego na poezję I romantycznego poetę.

Romantyczna koncepcja natury na przykładzie wybranych utworów.

Zdolność do czytania natury posiadał lud i romantyczny poeta-filozof. Takie ujęcie stosunków między przyrodą a zafascynowanym nią człowiekiem miało charakter typowo romantyczny.

Cechy poetyki romantycznej

dramat - dramatyczna "Rada" w Dobrzyniu.

Romantyczna biografia Kordiana

Kordian jest niespokojnym, młodym poetą, którego wybujała wyobraźnia i romantyczne marzenia zmuszają do nieustannego poszukiwania jakiegoś wykraczającego poza codzienność ideału.

Dramat Mrożka jako wyzwanie wobec tradycji

Sztuki Mrożka wymierzone są w dogmaty i stereotypy: polityczne, społeczne a także literackie (na przykład sztuka "Śmierć porucznika" - dramat o poruczniku Orsonie, którego bohaterską śmierć rozsławił poeta.

Dramat Szewcy - Struktura utworu

Szewcy to groteskowy dramat współczesny, niezwykle złożony i bogaty w swojej formie, poruszający podstawowe zagadnienia dotyczące przyszłości człowie­ka i całej ludzkości, zmian zachodzących w świecie i wynikających z nich perspektyw.

Poeta i poezja w utworach romantycznych

Literatura romantyczna daje wyraz dazeniu do mistrzostwa formy. " "Beniowski" jest nieomal encyklopedia wiadomosci o romantycznej literaturze, znalezc mozna w nim i krytyke prowincjonalizmu i krytyke monotematycznosci (".

Motywy tesknoty za krajem w literaturze romantycznej.

Adam Mickiewicz "Sonety krymskie" Mickiewicz dokonuje w "Sonetach krymskich" mistrzowskiego opisu krajobrazu krymskiego, przyrody orientalnej i kultury Wschodu. Jednak prawdziwym celem poety bylo ukazanie "pejzazu duszy" podmiotu lirycznego, który jest samotny, smutny i rozdarty wewnetrznie. Teskni za Litwa, swa...

"Giaur" i "Konrad Wallenroda" - romantyczny indywidualizm

Bedzie to takze duchowa przemiana Alfa w Konrada Wallenroda, giaura w pustelnika (mnicha), przezycie nieszczesliwej milosci, osamotnienie, poswiecenie sie dla idei, kleska i bardzo bogate zycie wewnetrzne, które stanowilo istote romantycznej jednostki.

Cechy dramatu

        DRAMAT MODERNISTYCZNY     Wesele Wyspiańskiego - zachowana zasada trzech jedności (choć z wyjątkami) · miejsca: I i II akt - wesele w dworku Włodzimierza Tetmajera, akt III wychodzi poza izbę, - występowanie scen komediowych i tragicznych, - podział na akty: I - realistyczny, II - symboliczno-romantyczny, III - symboliczny; oraz sceny - didaskalia w III akcie są dłuższe, opisują bezruch lub powolny ruch,

Kto ma rację – Kreon czy Antygona? Ocena wyborów moralnych bohaterów dramatu Sofoklesa.

Sofokles natomiast wyraził w swym dramacie przekonanie, że każdy człowiek ponosi za swe postępowanie odpowiedzialność, że za każde zło spada nieuchronna kara, boska lub ludzka.

Dramat ojca – poety i filozofa przedstawiony w „Trenach” J. Kochanowskiego.

 

Tren, inaczej lament, płacz, żal, elegia, to utwór poetycki, wywodzący się z poezji starożytnej. Pierwotnie był to rodzaj obrzędowej pieśni żałobnej (epicedium). Wyraża on żal po czyjejś śmierci oraz związane z nią refleksje. Klasyczny tren składał się z pięciu części: pochwały zmarłej...

„Makbet” Szekspira jako dramat ludzkich namiętności i dramat polityczny.

  Makbet to tytułowy bohater dramatu Szekspira.

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

W osobie Henryka potępił Krasiński tych poetów romantycznych, którzy uciekali od ówczesnej rzeczywistości, zamykali się w kręgu własnych marzeń i fantazji, a także fałszywą, egoistyczną poezję.

Zjawy, duchy, sny i wizje – jaką funkcję pełnią w wybranych utworach romantycznych?

Tak więc ballady uwzględniają romantyczne i ludowe widzenie świata, w którym istnieje ścisła więź między światem realnym a nadprzyrodzonym i w którym istnieją niewzruszone wartości moralne. W dramacie J.

Jacek Soplica – Sarmata i nowy typ bohatera romantycznego. Ewolucja wewnętrzna postaci.

Skromność i pokora oraz hulaszcza młodość i zbrodnia to także cechy nietypowe, nieromantyczne.

„Polska Chrystusem”, „Polska Winkelriedem” czy „pawiem i papugą narodów”? Wizje Polski w literaturze romantycznej.

  Romantyczne hasło „Polska Chrystusem narodów” wyraża ideę mesjanizmu, stworzoną przez Mickiewicza po upadku powstania listopadowego i przedstawioną w „Dziadach” cz.

Różne oblicza miłości…Romantyczne i pozytywistyczne ujęcie tego tematu w wybranych utworach z obu epok.

Nie znosiła kompromisów, toteż zakochany bohater romantycznej literatury znajdował się na przemian w stanie niebiańskiego szczęścia lub gwałtownej rozpaczy, nasuwającej samobójcze myśli. W polskiej poezji romantycznej szczególnie mocno kobietę idealizowano.

„Wesele” S. Wyspiańskiego jako dramat symboliczny i impresjonistyczny.

Nie tylko treść, ale i forma nawiązuje do konwencji romantycznej, dlatego „Wesele” jest dramatem neoromantycznym. Widmo symbolizuje indywidualny dramat miłosny, podobny do dramatu romantycznego.