Omów koncepcje tragizmu i ich wyraz dramaturgiczny w teatrze antycznym, szekspirowskim i romantycznym

Świadomość o dwóch możliwościach wyboru i swojej bezbronności przeciw ułomnej części natury ludzkiej, która ostatecznie ma bardzo często decydujący wpływ na podejmowane decyzje stanowi przyczynę tragizmu ludzkiego według Szekspira Wyraz dramaturgiczny tragizmu w dramacie szekspirowskim jest dużo bogatszy niż w teatrze antycznym.

Motywy romantyczne w literaturze polskiego pozytywizmu.

"Nad Niemnem" to powieść ukazująca owocną współpracę szlachty i chłopów w walce o narodową sprawę; jest to przykład romantycznego zjednoczenia ludzi wszystkich stanów w imię ideału. Nierealność ich założeń i planów to kolejny motyw romantyczny w literaturze polskiego pozytywizmu.

Dramat szekspirowski (cechy, tematyka, bohaterowie)

Szekspir dokonał na przełomie XV i XVI stulecia prawdziwej rewolucji w dramacie, tworząc własną, oryginalną jego odmianę, zwaną dramatem szekspirowskim. - Dramat szekspirowski to dramat ludzi namiętnych.

"Kartoteka" Tadeusza Różewicza - nowoczesna forma dramatu

"Kartoteka" to pierwszy dramat Różewicza, napisany na przełomie lat 58/59. Kolejną cechą "Kartoteki" jest kompozycja otwarta - dramat nie ma wyraźnego początku a zwłaszcza końca.

Rola świata nadprzyrodzonego w dramatach różnych epok

Fabuła Makbeta oparta jest na przepowiedni, a sama scena wróżby rozpoczyna dramat. Dramat przepojony jest poetyką marzenia sennego, sceny przenikają się nawzajem.

Typy bohaterów romantycznych

Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go wyrzuty sumienia, chroni się on przed znienawidzonym światem do klasztoru; bohater typu bajronicznego to człowiek o nieprzeciętnej indywidualności,

„Romantyczne i współczesne myślenie o wolności. Rozważ problem na wybranych utworach literackich”

Przykładem bohatera, który ma wiele cech wspólnych z bohaterami romantycznymi jest właśnie Maciek Chełmicki. Romantyczne zrywy ponownie pojawiają się w literaturze współczesnej.

Cechy dramatu

Dramat jako gatunek dzielimy na komedię, tragedię i różne typy dramatu nowożytnego. Dramat wystawiany był w teatrze o charakterystycznej budowie: skene, proskenion, orchestra, parados, theatron.

DRAMAT KLASYCZNY

statek, - występowanie scen zbiorowych i monologów (w nich najpełniej poznajemy Hamleta), - zerwanie z jednością estetyki, - przemieszanie scen tragicznych i komicznych, - obecność postaci nadprzyrodzonej, której obecność ma wpływ na akcję, - podział na akty i sceny, - najważniejszym problemem w dramacie jest osobowość bohatera, jego rozterek i problemów sprawiedliwości, winy i kary, - wprowadzenie teatru w teatrze: wystawienie ...

DRAMAT MODERNISTYCZNY

Wesele Wyspiańskiego - zachowana zasada trzech jedności (choć z wyjątkami) · miejsca: I i II akt - wesele w dworku Włodzimierza Tetmajera, akt III wychodzi poza izbę, - występowanie scen komediowych i tragicznych, - podział na akty: I - realistyczny, II - symboliczno-romantyczny, III - symboliczny; oraz sceny - didaskalia w III akcie są dłuższe, opisują bezruch lub powolny ruch, didaskalia pisane prozą poetycką równoważne tekstowi ...

DRAMAT WSPÓŁCZESNY

Stomil i Eleonora: podstarzali przedstawiciele awangardy, - dramat czterech ścian (jesteśmy jakby w domu rodziny).

Tragedia antyczna a dramat szekspirowski

)   Dramat szekspirowski:   Jego twórczość odchodzi od klasycznych założeń dramatu brak jedności akcji, miejsca i czasu wielowątkowość BRAK FATUM - ludzkie namiętności, człowiek decyduje sam o sobie, jest targany sprzecznymi myślami i uczuciami silna psychologizacja postaci zachwianie decorum (dopasowania odpowiedniego języka do odpowiedniej treści) indywidualizacja języka elementy ludowe i ...

Polemika z romantyczną koncepcją miłości(„Śluby panieńskie”)

Polemika z ideałami romantycznymi przejawia się w: ukształtowaniu głównych postaci „antyromantycznej” koncepcji miłości     Postacie:   Rok 1834 to chwila, w której czytelnik znał już „Dziady” Mickiewicz, „Kordiana” Słowackiego, nie mówiąc o Werterze Goethego.

Dramaty Szekspirowskie - wyjaśnij zainteresowanie nimi trwające od stuleci

Głównym tematem Szekspirowskich dramatów jest namiętność. W dramacie "Romeo i Julia" jest mowa o uczuciach, które nigdy nie przemijają: o miłości, okrucieństwie, zazdrości, o waśniach.

"Odprawa posłów greckich" Jana Kochanowskiego, a dramat antyczny

Ograniczona ilość aktorów - trzech na scenie (Kochanowski chcąc utrzymać tę liczbę scenę z rady trojańskiej przekazuje przez relację jednego z posłów) Podział sztuki na epejsodiony i stasimony Konstrukcja utworu charakterystyczna dla tragedii antycznej: prolog (monolog Artenora opowiadającegoo sytuacji Troi - po Helenę przybywają posłowie greccy, Parys zwiera zwolenników, przekupuje ich podarkami); zawiązanie akcji (przybycie posłów ...

Romantyczny pielgrzym - omów na znanych ci przykładach

Romantyczny pielgrzym był wyraźnym odzwierciedleniem tego co czuje poeta, ogromnego żalu na swój nieszczęsny los wiecznego tułacza. Romantyczny pielgrzym to bohater wielu utworów czujący silne osamotnienie i tęsknotę za krajem.

Romantyczne rozumienie roli poezji i poety

Krasiński w poetyckiej twórczości romantycznej upatrywał źródła nieszczęść jednostki twórczej. Można powiedzieć, że twórcy romantyczni uważali, że poeta powinien pełnić rolę duchownego przywódcy, a jego poezja to bodziec do walki narodu o wolność.

Postacie buntowników i szaleńców w utworach romantycznych.

Jego dramat psychiczny objawia się w jego zachowaniu, jest ponury, stany silnego wzburzenia, ucieczka do alkoholu. Trzeci wieszcz romantyczny - Zygmunt Krasiński napisał "Nie-boską komedię", w której obłąkany jest mąż, który zdaje się na łaskę sił piekielnych.

Pejzaż romantyczny w literaturze

Pejzaż walczącej stolicy - tę rzadką odmianę romantycznego krajobrazu ojczyzny można zaobserwować w "Fortepianie Chopina" i w "Uspokojeniu". W obu wierszach, mimo odrębności technik artystycznych, uderza wspólna wizja miasta - patetyczna i dramatyczna zarazem.

Przemiana wewnętrzna jako motyw określający odrębność polskiego bohatera romantycznego

Innym utworem, który znakomicie ukazuje przemianę wewnętrzną, która jest motywem określającym odrębność polskiego bohatera romantycznego od bohatera zachodnioeuropejskiego jest "Kordian" - dramat Juliusza Słowackiego.