CECHY BALLADY ROMANTYCZNEJ

  Światopogląd romantyczny, czyli to wszystko co zawarte jest w balladzie „Romantyczność”.

GUSTAW - KOCHANEK ROMANTYCZNY I INDYWIDUALISTA W IV CZ. „DZIADÓW”

Miłość romantyczna to miłość platoniczna, która stanowi o wartości istnienia, i która, jeśli zaistnieje, jest najważniejsza dla człowieka.

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

•  młodzież Aresztowania najczęściej dotyczą młodzieży. Są oni świadomi tego co robią, są nieugięci, wierni ideałom, patrioci, solidarni, zawzięci. Dla niektórych z nich walka stała się częścią ich życia. Walczą do końca. Ich środowisko: bohaterskie, ludzie konsekwentnie potwierdzający swe...

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - PROMETEIZM

Konrad ma cechy bohatera mitologicznego. Został uwięziony za udział w spisku przeciw carowi. W celi więziennej następuje jego przemiana wewnętrzna. Uważa się za jedynego, który mógłby być przywódcą duchowym Polaków. W Wielkiej Improwizacji wzywa Boga na rozmowę.

Żąda od niego „rządu dusz”, który...

III CZ. „DZIADÓW” - DRAMAT NARODOWY OBRAZUJĄCY DRAMAT NARODU - MESJANIZM

−  miał zjednoczyć naród

−  Polacy są narodem wybranym i od nich zależy wyzwolenie całej Europy

−  cierpienie narodu ma przynieść Polsce zwycięstwo

−  przelana krew młodych romantyków ma sens, bowiem przez nią wiedzie droga do odzyskania niepodległości

−  miał podtrzymać Polaków na duchu i...

„PAN TADEUSZ” - ROMANTYCZNY CHARAKTER UTWORU

−  celowe mieszanie gatunków i rodzajów literackich −  świadome łączenie różnych nastrojów: lirycznego, tragicznego, komicznego −  ludowość −  cudowność, niesamowitość, baśniowość (objawia się w opisach) a) personifikacje −  obecność typowego bohatera romantycznego

„BALLADYNA” - BAŚNIOWO LUDOWY CHARAKTER DRAMATU

Elementy fantastyki:

1. ludzie w utworze to katolicy, akcja zaś rozgrywa się w głębokim średniowieczu, gdy katolicyzm nie był popularny

2. obyczaje stylizowane na sarmacki styl

3. istnienie świata irracjonalnego

4. ingerencja wiata irracjonalnego w rzeczywisty

5. istnienie postaci fantastycznych

6...

„BALLADYNA” - DEMITOLOGIZACJA ROMANTYCZNYCH PRZEKONAŃ

romantyczna miłość (w „Balladynie” nie ma jej, związku dusz, ideałów, wspólnych zainteresowań, uczucia aż do śmierci) 2.

POEZJA NIE TYLKO ROMANTYCZNA

Bohaterowie romantyczni to indywidualności, którzy swą działalnością i desperacją w działaniu potrafili zadziwiać. Oddawał szacunek postaciom wykreowanym  na bohatera romantycznego.

Dramaty Moliera jako komedie charakterów (Świętoszek, Skąpiec)

Racinem stworzyli dramat klasycystyczny XVII w. Owieczka zmieniła się w wilka i tylko interwencja księcia uratowała Orgona i pozwoliła zakończyć dramat jak komedię.

Walka o władzę w dramatach W. Szekspira (Hamlet, Makbet)

Przez cały dramat przewija się motyw upadku człowieka idącego po trupach do upragnionego celu ; śmierć staje się dla Makbeta wybawienie.

" Ja kocham cały naród ! (...) . Chcę go dźwignąć, uszczęśliwić (...) " . Jak bohaterowie romantyczni wypełniali tę misję ?

Indywidualizm bohatera romantycznego zawiera się także w postawie tytułowej postaci dramatu Juliusza Słowackiego "Kordian".

Bunt i ofiara – dwie postawy polskich bohaterów romantycznych.

Dlatego Jacek Soplica będzie już nowym typem bohatera romantycznego.   Jacek Soplica, jako typowy bohater romantyczny, buntuje się i ponosi ofiarę z życia, raniony w bitwie z Moskalami.

Dramat narodu bez państwa w wybranych utworach literatury polskiej.

  Innym przykładem, ukazującym dramat narodu polskiego państwa, jest dramat Juliusza Słowackiego Kordian.

Heroizm moralny bohaterów romantycznych i postaci z utworów Stefana Żeromskiego.

Bohaterowie romantyczni i ich następcy, znaleźli swoje miejsce w społeczeństwie. Bohaterowie utworów Żeromskiego stanowią swoiste dopełnienie postaci romantycznych, których idee kontynuują.

„MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ”- DRAMAT NATURALISTYCZNY

Są tu bohaterowie z niższych sfer (Hanka, Kucharka), szczegułowe didaskalia. Poruszyła tematy wstydliwe. Życie ich jest motywowane biologicznie (dulszczyzna dziedziczna). Tylko silni mogą przetrwać, a słabi przegrają. 

Literatura romantyczna – relikt przeszłości czy wciąż żywa tradycja?

Próbę harakterystyki i obrazu psychologicznego wroga zawiera dramat Leona Kruczkowskiego pt.   Zauważmy także pewną zbieżność światopoglądów konkretnych twórców romantycznych i współczesnych.

„ŻEGLARZ” J. SZANIAWSKIEGO - CECHY DRAMATU

−  wartka, spójna akcja

−  bohaterzy mają charakter realistyczny

−  logika zdarzeń, prawdopodobieństwo

Różne modele miłości romantycznej. Omów temat na podstawie wybranych utworów literatury romantycznej

"Nie-Boska komedia" - to również utwór romantyczny, w którym spotykamy się z jeszcze innym spojrzeniem na sprawę miłości.

Romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu na wybranych przykładach z literatury polskiej.

  Możemy więc śmiało powiedzieć, że choć romantyczny i pozytywistyczny sens patriotyzmu wyglądał nieco inaczej, w gruncie rzeczy dotyczył wciąż tej samej sprawy – Polski.