Ewolucja bohatera romantycznego w literaturze polskiej. Uzasadnij na podstawie wybranych utworów

Postacie te utożsamiają się z cechami bohatera romantycznego. Pomimo tego że każdy z nich jest bohaterem romantycznym i posiadają wiele wspólnych cech to i tak różnią się osobowościami, zachowaniami i celami.

Interpretacja dramatu Zofii Nałkowskiej pt. „Dom kobiet”

Jest dramatem utrzymanym w bardzo pesymistycznym tonie. Grany po wielokroć na scenach teatrów polskich i zagranicznych zdobył sobie trwałą pozycję w dramaturgii polskiej.

Twarz w filozofii dramatu Józefa Tischnera

„Dla filozofii dramatu oczywiste jest, że ludzie maja twarze, a rzeczy- wyglądy” - twarz w „filozofii dramatu Józefa Tischnera Spotykając drugiego człowieka, stając naprzeciw niego widzimy jego twarz, czasami nie jest ona w zupełności ujawniona, bywa, że skrywa ją zasłona, czasem całkowicie niewidoczna znajduje się pod maską.

Maski w "Filozofii dramatu" Józefa Tischnera

Tam tworzy się dramat, a w raz z nim możliwość zwycięstwa bądź przegranej (tragedii) człowieka.

Dramat muzyczny Wagnera

Tam ukończył swoją pierwszą znaczącą operę – „Reinz” i rozpoczął pisanie „Holendra tułacza” – dzieła dramatycznego do własnego libretta. Do historii przeszedł jako twórca dramatu muzycznego oraz jako innowator w zakresie harmonii i instrumentacji.

Dramat muzyczny

Muzyczny utwór sceniczny, w którym tekst odgrywa pierwszoplanową rolę, a muzyka go dopełnia; w dramacie muzycznym - w przeciwieństwie do opery - nie ma arii,recytatywów, scen itp. ; mistrzem dramatu muzycznego był Ryszard Wagner.

ŚREDNIOWIECZE - Dramat liturgiczny

Najstarsze dramaty liturgiczne dotyczyły tajemnicy Wielkanocy i wykorzystywały fragment Ewangelii mówiący o nawiedzeniu Grobu Jezusa przez kobiety: Anioł: Kogo szukacie w Grobie (śpiewał kapłan) Kobiety: Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego (śpiewali diakoni) Anioł: Nie ma Go tu, zmartwychwstał Dramaty liturgiczne były wyłącznie śpiewane i zawierały podstawowe elementy nabożeństwa: responsoria, sekwencje, tropy, hymny, a także cytaty z Pisma ...

ROMANTYZM - Fazy rozwoju muzyki w XIX wieku. Różnorodność muzyki romantycznej

Pogłębienie dramatyzmu w ope­rze zaowocowało powstaniem dramatu muzycznego. Potwierdza się raz jeszcze złożoność i bogactwo romantycznej muzyki.

Romantyzm w muzyce polskiej - Polscy twórcy romantyczni w 1. połowie XIX wieku

Muzykę dramatyczną komponował Tomasz Napoleon Nidecki (1806-1852).

Dramaty liturgiczne

Dramaty liturgiczne przeważnie słuyły uswietnianiu uroczystosci i były wykonywane nietylko w kosciołach, ale i przedsionkach, na cmentarzach itp. Najwczesniejsze przykłady tych dramatów znajduja sie w Sankt Gallen i Sankt Martial, aledopiero w XII wieku nastapił rozwój tej formy.

Giuliani i gitarzyści okresu romantycznego

Gitara klasyczna ma swoja długa historie. W Hiszpanii pojawiła sie w sredniowieczu, przywieziona tu z Azji przez Maurów. Gitara była w Hiszpanii i południowych Włoszech instrumentem ludowym, ale grali na tym instrumencie również wielcy wirtuozi.

Słynnym gitarzystą był sam Paganini, zas wanym autorem w...

Dramat muzyczny Wagnera

Po niepowodzeniach w dziedzinie romantycznejopery Wagner dokładnie przemyslał moliwosci muzycznego dzieła scenicznego. Trescia librett Wagnera sa legendy i mity germanskie, a ich klimat przesyconyjest romantycznym mistycyzmem.

Muzyka i cechy zmysłowości romantycznej

Żadna historia romantyzmu e u r o p e j s k i e g o nieb y ł a b y pełna bez historii muzyki romantycznej i każdy kto piszed z i e j e muzyki X I X wieku ma prawo spodziewrać się, że dotrze dosedna sprawy.

Dramat religijny i teatr (1914 - 1978)

W połowie XIX wieku wprowadzono termin dramat liturgiczny na oznaczenie średniowiecznych formobrazowego (dramatycznego) podkreślania w liturgii podstawowych prawd wiary oraz pojęć i symbolireligijnych.

Romantyczny fach zbójecki - Zbójcy

Utwór romantyczny, stawiający w centrum uwagi, jednostkę, sugeruje, że przypadek głównego bohatera jest zdarzeniem indywidualnym.

Epistolografia romantyczna

Lektura listów romantycznych daje współczesnemu czytelnikowi odpowiedź na jeszcze jedno dość frapujące pytanie.