Dopasowanie

Czytaj Dalej

Elementy genetyki zachowania - Metody analizy wyników: dopasowanie modelu

- Wynik fenotypowy stanowi sumę czterech niezależnych czynników: Czynnik A – addytywny wpływ genetyczny Czynnik D – nieaddytywny wpływ genetyczny Czynnik C – wpływ wspólnego środowiska Czynnik E – wpływ specyficznego środowiska - obliczenia za pomocą programu LIS REL - Poziom dobroci dopasowania modeli – pełnego obejmującego wszystkie parametry i zredukowanych, w których eliminuje się poszczególne składniki ...

Wydarzenia punktualne i niepunktualne w okresie dzieciństwa i dorastania - Podstawowy warunek pomyślnego rozwoju: dopasowanie wymagań do możliwości

Jeżeli nie będą dopasowane, wówczas w dobrych warunkach zewnętrznych i przy „hojnym” wyposażeniu przez naturę, jego rozwój nie będzie przebiegał pomyślnie. Im młodsze dziecko, tym ważniejsze staje się to, kto dba o to dopasowanie.