„Teoria domina” i utworzenie SEATO

Teoria domina (z angielskiego domino theory), teoria politologiczna, która zakłada, że każde wydarzenie społeczno-polityczne prowokuje następne, zgodnie z układem przyczynowo-skutkowym.

ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

; 1963 Jan XXIII motu proprio Dominicanus Ordo nadał uczelni tytuł uniwersytetu.

BENEDICAMUS DOMINO, Błogosławmy Panu

Formuła (obok Ite missa est) zakończenia mszy łac, w której niebyło -» Gloria, od 1960 formuła zapraszająca do uczestnictwaw dalszych nabożeństwach po mszy, od MR 1970 usunięta z liturgiimszy; w oficjum godzin kan. kończy poszczególne godziny.

B.D., nie znane w pierwotnej liturgii rzym., pojawiło się...

DICAMUS LAUDES DOMINO

Hymn na sekstę (od 1971, obok Rector potens verax Deus) powstały na przełomie VII i VIII w.; zawiera wezwanie do uczczenia Boga w południe, gdyż o tej porze dnia (Mk 15,33) dzięki ofierze Baranka (której blask przyćmił światło dzienne) dokonało się odkupienie; wyraża też zachętę do korzystania ze...

GAUDETE IN DOMINO

w ewangeliiJezusa oraz działalności świętych, eksponując charakterystycznei stale aktualn e sylwetki, począwszy od NMP, „którejduch raduje się w Bogu", poprzez męczenników i mistrzówduchowych Wschodu i Z a c h o d u , „będących osobliwymi heroldamiradości" (wśród nich wymienia Augustyna, Bernarda zClairvaux, Dominika, Ignacego Loyolę, Jana od Krzyża, TeresęWielką, Franciszka Salezego, Jana Bosco, a zwł.

GLORIA CHRISTO DOMINO

Antyfona do psalmówI nieszporów oficjum rymowanego na święto PrzeniesieniaRelikwii św. Wojciecha; w końcu XIV w. weszła w użyciew katedrach krak. i płoc. w miejsce —> Benedic regem cunctorum.

G . C h . D . powstała w 2. poł. XII w. i jest pochodzeniawęg.; Antyfonarz z Grazu podawał ją jako jedyny tekst...

Domino

1) kaptur z krótką narzutką, noszony wśredniowieczu przez księży;

2) długi luźny płaszcz zkapturem zasłaniającym część twarzy noszony przezmężczyzn i kobiety na maskaradach w XVII i XVIII w.(franc.)