Domena sieci

Istnieją dwa typy domen najwyższego poziomu: pierwsze klasyfikowane rodzajem zastosowania domeny jako: com (organizacje komercyjne), edu (instytucje edukacyjne), org (organizacje niekomercyjne), gov (instytucje rządowe), net (organizacje świadczące usługi sieciowe), mil (instytucje wojskowe); drugie klasyfikowane obszarowo granicami państw (us, uk, pl, in.

Domena rozsiewcza (rozgłoszeniowa)

Domena rozsiewcza (rozgłoszeniowa) - fragment sieci komputerowej obejmującej zwykle wiele segmentów sieci ograniczonej ruterami, które blokują rozprzestrzenianie się pakietów rozsiewczych (inaczej, choć mniej poprawnie, nazywanych rozgłoszeniowymi) po sieci.

Domena: wybory rynków i produktów

 

Jest to ważny element budowy strategii firmy. Na rynki i produkty firmy trzeba patrzeć biorąc pod uwagę trzy podstawowe kryteria: misję, opłacalność i innowacje, czyli rewolucyjne zmiany reguł gry strategicznej. Dlatego właśnie kierownicy muszą ciągle analizować rynki i produkty firmy...