Doktor Faustus

Doktor Faustus

Czytaj Dalej

„DOKTOR PIOTR”

W utworze tym ukazano krajobraz społeczny wraz z szeregiem procesów ekonomicznych:

1.  Deklasacja szlachty w postaci Dominika Cedzyny i Polichrowicza, gdyż obaj wywodzili się z rodzin szlacheckich.

Obaj musieli sprzedać ziemie i przenieść się do miasta. Cedzyna zatrudnił się jako dozorca u inżyniera...

TRZY PŁASZCZYZNY „DOKTORA PIOTRA”

1.  opowiadanie o realiach społeczno-ekonomicznych epoki

2.  o krzywdzie społecznej 3.  o dramatach trudnych wyborów, postaw moralno-etycznych gdzie musi zostać wybrana moralność, uczciwość lub uczucie  

Utwór ten można interpretować na wiele sposobów. Utwór prezentujący sytuację...

Ocena słuszności dokonywania swojego wybory bohaterów utworów Stefana Żeromskiego: Doktor Piotr, Tomasz Judym i Cezary Baryka.

Stefan Żeromski jest jednym z najwybitniejszych pisarzy minionej epoki. Był on najgłębiej związany z polską historią, kulturą i całym polskim losem. Podejmował najtrudniejsze problemy życia społecznego. Odsłaniał skomplikowany chrakter walk narodowowyzwoleńczych i dociekał przyczyn ich klęski. Z...

Doktor Judym – pozytywista czy romantyk?

Chcę narysować tego chybionego pozytywistę, tego romantyka realizmu, tego Hamleta dzisiejszego, jakim sam jestem i jakich widzę wokoło siebie tylu.11 Oto jak projektował sylwetkę głównego bohatera autor powieści. Jak wspomnieliśmy, u podłoża stylu życia i społecznikowskiej pasji Judyma była stała...

Jak ten sam temat potraktował Jan Kochanowski we fraszce "O doktorze Hiszpanie", a jak Ignacy Krasicki w satyrze "Pijaństwo"?

Fraszka "O doktorze Hiszpanie" powstała w okresie służby dworskiej Jana Kochanowskiego.

Jakie refleksje budzi w Tobie postawa doktora Judyma?

Doktor Tomasz Judym jest głównym bohaterem powieści Stefana Żeromskiego - "Ludzie bezdomni". Pochodził on z ubogiej rodziny warszawskiego szewca. Wcześnie osierocony, był wychowywany przez apodyktyczną ciotkę, która nie dała mu ciepła i poczucia bezpieczeństwa, ale dzięki niej właśnie Tomasz mógł...

DOKTÓR PIOTR

W postaci doktora Piotra ukazał swój ulubionytyp bohatera, kierującego się surowym imperatywem moralnym.

Doktor DEE John

(wym. di:), 1527-1608, Uczony brytyjski, wybitny matematyk, faworyt królowej Elżbiety I, dla której sporządzał cenne mapy hydroi geograficzne nowo odkrytych lądów, propagator wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego do Anglii.

Wsławił się jednak z powodu innych swych zainteresowań, traktowanych jako hobby:...

DOKTOR

Doktorowie kościoła niektórzy wcześni „ojcowie" kościoła, wyróżniający się szczególną uczonością lub świętością, zwł. Doktorowie nauki, pobożności itd.

GABINET DOKTORA CALIGARI

Słynny makabryczny film (1919) Roberta Wiene, ze scenografią Waltera Reimanna, Hermanna Warma i Waltera Róhriga wyobrażającą zdeformowany świat koszmarów obłąkańca, z Wernerem Kraussem jako lekarzem-szarlatanem, wysokim, chudym, młodym Conradem Veidtem jako lunatykiem, z Lii Dagover, Rudolfem Klein-Rogge...

Doktor JEKYLL I MISTER HYDE

(wym. dżękil, hajd) Bohater tytułowy powieści Dziwna historia dra Jekylla i Mr. Hyde'a (ang. The Strange Case of Dr Jekyll and Mr. Hyde; 1886, wyd. pol. 1909) Roberta L. Stevensona. Szanowany lekarz, świadom dwoistości swej własnej natury, zainteresowany problemem dobra i zła i możliwością utworzenia...

DOKTOR

Doktorat jest w większości krajów najwyższym stopniem nauk. ; osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury uczelnie wyższe nadają doktorat honorowy.

DOKTOR KOŚCIOŁA

Sykstus IV tytułem doktora wyróżnił Bonawenturę 14 IV 1482 w bulli kanonizacyjnej, a d.

DOKTOR Karol (postać literacka)

Dramat burmistrza

Ordynator w prowincjonalnym szpitalu, a następnie burmistrz, człowiek cieszącysię powszechnym szacunkiem, główna postać dramatu Tadeusza Rittnera

W małymdomku. Zaabsorbowany sprawami zawodowymi zaniedbuje jednak żonę, która wdajesię w romans z mieszkającym w ich domu lokatorem...

Doktor kościoła

Papież Benedykt XIV (1675-1758) opracował zasady, na podstawie których uznaje się świętego za doktora Kościoła; należą do nich przede wszystkim wybitność nauki i świętość życia. 307-373), ogłoszony doktorem w 1920 roku przez Benedykta XV (papież w latach 1914-1921).

Ojcowie i doktorzy Kościoła

Znamienne, że na ośmiu teologów dotąd nazwanych Wielkimi Doktorami Kościoła, siedmiu należy dotego okresu: Atanazy, Bazy li Wielki, Grzegorz z Nazjanzu i Jan Chryzostom z Kościoła na Wschodzieoraz Ambroży, Augustyn i Leon Wielki z Kościoła na Zachodzie.