DOGIEL DOMINIK SchP

Imię zak. Maciej, ur. 6 VIII 1715 w Gembulach (k. Lidy), zm. 24 II 1760 w Warszawie, historyk prawa.

Do zakonu wstąpił w Lubieszowie i 1732 złożył profesję; był wychowawcą syna litew. marszałka nadwornego Ignacego Scy-piona del Campo, z którym 1744-47 przebywał w Lipsku i Paryżu, gdzie pogłębiał...