Dochodzenie

Czytaj Dalej

Dochodzenie roszczeń cywilnych w procesie karnym.

Rozważania na temat dochodzenia roszczeń cywilnych należy rozpaczać od zdefiniowania roszczeń które ewentualnie mogą być w procesie karnym dochodzone.

DOCHODZENIE SPORNEGO OJCOSTWA

W dochodzeniu ojcostwa ocenia się, czy w DNA izolowanym z jąder komórkowych krwi dziecka, matki i domniemanego ojca. WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA ■ Dochodzenie spornego ojcostwa.

Dochodzenie roszczeń

Dochodzenie roszczeń W przypadku niespełnienia obowiązku zrealizowania określonego działania lub zaniechania tego działania przez drugą stronę (dłużnika), wierzyciel ma możliwość dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

Droga dochodzenia roszczeń pracowniczych

Przez ugody strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie łączącego ich stosunku prawnego, między innymi w celu uchylenia zaistniałego sporu - organem właściwym jest komisja pojednawcza – rozpoznaje, ale nie rozstrzyga spraw o roszczenia pracownicze; jest jedynie organem pojednawczym, pełni funkcje arbitra godzącego uczestników konfliktu; zbliża rozbieżne stanowiska pracownika i pracodawcy, wypracowuje propozycje warunków ugody możliwych do przyjęcia ...

Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi

1) Stosowanie schematów i teorii W codziennym życiu, gdy dokonujemy atrybucji przyczynowych, pozwalamy dochodzić do głosu naszym schematom i w ten sposób otrzymujemy te, których oczekiwaliśmy (wymieniamy sytuacje, w których dana osoba zachowywała się już w taki sposób) 2) Podstawowy błąd atrybucji: ludzie jako psychologowie atrybucji.

Kiedy dochodzi do zapłodnienia?

Do zapłodnienia dochodzi wtedy, kiedy dwie komórki łączą się tworząc nowe życie.

SPOSÓB DOCHODZENIA ODSZKODPWANIA OD PAŃSTWA

Przed sądami państw członkowskich

Stosownie do procedur krajowych

Sądy są zobowiązane do kierowania się w orzeczeniach przesłankami odpowiedzialności, (czyli tu chodzi o te opisane powyżej) – niedopuszczalność uzależnienia odpowiedzialności od dalszych wymagań np. stwierdzenia...

Kiedy dochodzi do uszkodzenia zastawek serca?

Serce jest podzielone na cztery główne części: z każdej strony, prawej i lewej, znajdują się przedsionek i komora. Przepływ krwi z położonego wyżej przedsionka do komory jest regulowany za pomocą zastawek, których zadaniem jest skierowanie krwi wyłącznie w jednym kierunku. Zastawki są także...

Jak dochodzi do zanieczyszczeń wody?

Trucizny dostają się do wody w różny sposób, niektóre bezpośrednio, inne pośrednio, najczęściej w wyniku świadomych działań człowieka, czasa­mi przypadkowo, wskutek przecieków lub innych nieszczelności w systemach odprowadzających tok­syczne ścieki. Największym potencjalnym trucicielem wód...

Sądowe dochodzenie macierzyństwa

 

Ustalenia macierzyństwa można żądać w razie:

Gdy sporządzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców

Gdy macierzyństwo kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka, jako jego matka zostało zaprzeczone.

Legitymacje do wniesienia tego powództwa mają osoby, których stosunek prawny...