Dmowski

Czytaj Dalej

Dwie drogi do niepodległości – Piłsudski czy Dmowski? Ideologia narodowa czy rewolucja socjalna ? Ocena dwóch dróg do wolności.

Informacje traktujące o wzajemnych relacjach pozostawił tylko Dmowski. Reasumując kwestią sporu idei i wizji polityki jest odpowiedź na pytanie, który wygrał: Dmowski czy Piłsudski?

Roman Dmowski - Informacje Ogólne

" Roman Dmowski Roman Dmowski urodził się 9 sierpnia 1864 r.

Roman Dmowski

Na początku 1919 Dmowski został głównym delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu W trakcie konferencji działalność Dmowskiego, równolegle z działaniami powstańczymi i wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski.

Polityka Romana Dmowskiego (przed i) w czasie I wojny światowej

W 1916 Dmowski zaczął więc głosić hasła niepodległościowe, a gdy okazało się, że politycy rosyjscy nie są zainteresowani żadnym kompromisem z Polakami, wyjechał do Paryża, aby tam oddziaływać na opinie francuską i brytyjską.

Roman Dmowski - Józef Piłsudski

"Fraternizowałem z bydłem" - oceni Dmowski w liście do Ignacego Paderewskiego z roku 1917 swoją przedwojenną politykę orientacji na Rosję.

DMOWSKI JAN SJ

(publikował pod imionami Józef Alojzy), ur. 25 IX 1799 w Żytomierzu, zm. 2 II 1879 w Rzymie, Filozof.

Do zakonu wstąpił 1818 i po jego kasacie na Białorusi studiował od 1820 filozofię w Ferrarze, a teologię w Rzymie; po przyjęciu święceń kapł. wykładał 1829-37 filozofię, a 1837-43 teologię w...

DMOWSKI ROMAN

ur. 9 VIII 1864 w Ramionku (pod Warszawą), zm. 2 I 1939 w Drozdowie (k. Łomży), Mąż stanu, pisarz polit., założyciel i przywódca -> Narodowej Demokracji.

W gimnazjum w Warszawie brał udział w pracy samokształceniowej i nar.; od 1886 studiował biologię i zoologię na UW, uzyskując 1891 stopień...