Diament

Diament

Czytaj Dalej

DIAMENTY

Vargas piąty co do wielkości diament świata, największy (726 k. Nąjwiększe diamenty w zbiorach polskich: czarny diament w złotej puszce św.

POPIÓŁ I DIAMENT, powieść J. Andrzejewskiego

POPIÓŁ I DIAMENT, powieść J. popiół i diament J.

Epopeja miłości i wybaczenia - Popiół i diament

Stanie się objawieniem zasady, dzięki której będzie można zdobyć pewność, czy żyjąc i wyznając taką, a nie inną ideę, tworzy się jedynie popiół, czy też na dnie tego popiołu błyśnie diament — jak pięknie przedstawia tę sytuację wiersz Norwida będący mottem i myślą przewodnią powieści.

Diament

Pośród różnorodnychkryształów rozróżnia się odmiany: diament- kryształy pojedyncze i ich grupy; bort - ołowianoszare,promienisto-kuliste skupienia i zrosty o nieprawidłowychkształtach; ba U as - zespoły kuliste o budowie promienistej; karbonado - czarne, nieprzezroczyste,drobnoziarniste skupienia, o nieprawidłowejbudowie, podobne do koksu (bort, karbonadoi ballas używane są gł.

Diament

Wierzenia ludowe w Europie przypisują diamentowi różne czarodziejskie właściwości: ma on leczyć choroby, unieszkodliwiać trucizny, przepędzać dzikie zwierzęta, czarownice i upiory czynić niewidzialnym, pomagać zyskiwać względy kobiet.