Diagnostyka laboratoryjna

Diagnostyka laboratoryjna

Czytaj Dalej

Hormony tarczycy (T3, T4, rT3) - struktura, etapy biosyntezy, inhibitory, transport we krwi, metabolizm obwodowy, efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjne

Diagnostyka laboratoryjna opiera się na oznaczaniu TSH (jak mamy niedoczynność to TSH rośnie, jak jest nadczynność – nie oznaczamy TSH) oraz fT4 (wolna tyroksyna).

Katecholaminy - struktura, etapy biosyntezy, efekty działania, metabolizm, metody diagnostyki laboratoryjnej

Reszta o tej chorobie i diagnostyce laboratoryjnej do poczytania w skrypcie w rozdziale „Metabolity hormonów i sposoby ich oznaczania” .

Mineralokortykoidy - struktura, biosynteza, przedstawiciele, transport we krwi, receptory, metabolizm wątrobowy, efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjnej

Zastosowanie: leczenie przewlekłej niewydolności kory nadnerczy (choroba Addisona) Diagnostyka: oznaczanie stężenia aldosteronu i DOC oznaczenia aktywności reninowej osocza Niedobór: cisawica (choroba Addisona) hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conn’a) – gruczolak z kom.

Androgeny - struktura, biosynteza, przedstawiciele, transport we krwi, receptory, metabolizm obwodowy, płciowe i pozapłciowe efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjnej

niekorzystne, ↑ LDL, ↓ HDL wpływ na gospodarkę węglowodanową – identycznie jak glikokortykoidy wpływ na gospodarkę mineralną – tak jak mineralokortykoidy Zastosowanie: hipogonadyzm pierwotny ( z orientacją bywa różnie ) zastosowanie anaboliczne obniżenie libido zastosowania substytucyjne i anaboliczne Diagnostyka: stężenie testosteronu, androstendionu i DHEA zawartość ...

Estrogeny - struktura, biosynteza, przedstawiciele, transport we krwi, receptory, metabolizm obwodowy, płciowe i pozapłciowe efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjnej

 

Powstają z męskich hormonów płciowych -> Kluczową reakcją dla powstawania estrogenów jest aromatyzacja pierścienia A w układzie cyklopentanoperhydrofenantrenowym testosteronu w efekcie czego powstaje 17-β-estradiol.

Z androstendionu powstaje estron, ta frakcja jest szczególnie nasilona w tkankach...

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym

Jedynie niektóre z wymienionych technik w pełni odpowiadają wymaganią stawianym narzędziom diagnostyki, tj. Diagnostyka spełnia, więc służebną rolę wobec metodyki przekształcani rzeczywistości wychowawczej.

Przedstaw komputerowe metody diagnostyki wad postawy ciała

Służy przede wszystkim do diagnostyki kręgosłupa, a zwłaszcza do wykrywania skoliz. Posturometr-S został zaprojektowany jako nieinwazyjny i przenośny aparat do masowych i laboratoryjnych badań parametrów postawy ciała człowieka.

DIAGNOSTYKA WYCHOWAWCZA

Meiti, Lehrbuch der psychologischen Diagnostik, Bn 195l2, 1961 (Podręcznik diagnostyki psychologicznej, Wwa 1967); R. 3, 43-70; tenże, Z zagadnień psychopedagogicznej diagnostyki ucznia, RF 10(1962) z.

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych

Sprawozdanie z ćwiczeń laboratoryjnych Woda, H2O, tlenek wodoru, jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych.

Diagnostyka ucznia mającego trudności w nauce

Diagnostyka ucznia mającego trudności w nauce Podczas praktyk w gimnazjum, obserwowałem ucznia, który miał problemy z nauce.

Diagnostyka pedagogiczna „Istota i sens diagnozy pedagogicznej”

Diagnostyka w wychowaniu resocjalizującym: Diagnostyka resocjalizacyjna jest to dyscyplina naukowa, zajmująca się stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania resocjalizującego osób wadliwie przystosowanych społecznie (Encyklopedia Pedagogiczna, pod red.

Diagnostyka pedagogiczna

Metody diagnozy sytuacji rodzinnej ucznia Diagnostyka pedagogiczna w aspekcie działalności placówek opiekuńczo- wychowawczych ? Diagnoza sytuacji dziecka w rodzinie Diagnostyka pedagogiczna w aspekcie pracy socjalnej ?

Diagnostyka społeczna i pedagogiczna

Diagnostyka społeczna i pedagogiczna Diagnoza dziecka krzywdzonego: Każde dziecko potrzebuje bezpiecznego domu i kochających rodziców, którzy w trudnej sytuacji pomogą, przygotują do samodzielnego życia, zaspokajając jego potrzeby. Błędy w diagnostyce: 1.

Diagnostyka pedagogiczna- wykłady

Postawy dzielimy na: -uczucia, emocje efektywne -wiedza, informacja, orientacja -zachowanie, działanie Diagnozowanie- to proces rozpoznania, przedstawienia, opisywania, charakteryzowania interesującego nas (diagnostę) stanu rzeczy (zjawisk) i procesów w oparciu o zauważone objawy, oznaki, symptomy, wskaźniki Cele diagnozowania: -opisujące -wyjaśniające -oceniające -normatywne -praktyczne -wdrożeniowe Diagnostyka- subdyscyplina, która w sposób zorganizowany,

Diagnostyka

2004 Diagnostyka pedagogiczna środowiska 1. Diagnostyka pedagogiczna To teoria i praktyka diagnozowania działalności wychowawczej, jej środowiskowych uwarunkowań i skutków (w obrębie diagnostyki musi być określona wiedza) 2.

Znaczenie diagnostyki w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy.

Autorka miała tu na myśli diagnostykę podejmowaną w stosunku do dzieci niepełnosprawnych jednak myślę, że można pojęcie to zastosować również w sytuacji naszej nauczycielki klasy II, jak i jej uczniów. Zatem jakie znaczenie ma diagnostyka dla pedagogów, wychowawców, opiekunów?

Znaczenie diagnostyki w pracy pedagoga, opiekuna, wychowawcy.

Autorka miała tu na myśli diagnostykę podejmowaną w stosunku do dzieci niepełnosprawnych jednak myślę, że można pojęcie to zastosować również w sytuacji naszej nauczycielki klasy II, jak i jej uczniów. Zatem jakie znaczenie ma diagnostyka dla pedagogów, wychowawców, opiekunów?

Diagnostyka ucznia zdolnego

Diagnostyka ucznia zdolnego Podczas zajęć w klasie II gimnazjum, na których odbywałam praktykę, obserwowałam ucznia, który znacznie wyróżniał się spośród swoich rówieśników.

Diagnostyka kosmetyczna jako najważniejsza umiejetność kosmetyczki

W badaniach wizualnych rolę uzupełniającą spełniają takie przyrządy, jak lupy powiększające, okulary powiększające, dermaskop oraz lampa Wooda używana do diagnostyki.

Diagnostyka kosmetyczna

(z grec.) diagnosis -inaczej rozluźnienie NA DIAGNOZę SKłADAJą SIę: - opis badanego, obiektu np; skóry, paznokci, włosów - określenie objawów, porównanie ich z normą - określenie przyczyn - analiza zebranych informacji - postawienie hipotezy (podejrzenie, przypuszczenie) BADANIE PODMIOTOWE inaczej WYWIAD: obejmuje informację, które podaje klientka, czyli odpowiedzi na pytania kosmetyczki, jest to arkusz, wywiad obejmuje dane różnych wytycznych ( np. czy klientka pali itp.