Diabeł

Diabeł

Czytaj Dalej

Diabeł i szatan

Diabeł i szatan Słowo "szatan" jest nieprzetłumaczonym słowem hebrajskim, które znaczy "przeciwnik", a diabeł to tłumaczenie greckiego słowa "diabolos", które znaczy kłamca, wróg lub fałszywy oskarżyciel. Gdybyśmy mieli wierzyć, że szatan i diabeł są istotami poza nami i są odpowiedzialne za grzech, wówczas tyle razy ile występuje to słowo w Biblii musielibyśmy odnieść je do tej złej osoby. Użycie tych słów w Biblii pokazuje, że są one użyte jako zwykłe ...

DIABEŁ

Szatan, zły duch, demon, kusiciel; upadły anioł, potępiony i strącony do piekieł; gr. diabolos 'oszczerca'; zob. też Belfagor, Fra Diavolo; Robert (Diabeł); Róg (Diabeł rogaty); Sześć (Pal go sześć). Adwokat diabła zob. Diabelska Wyspa zob. Wyspa (Diabelska). Diabelski młyn zob. Młyn.

Diabeł i...

Motyw diabła w literaturze

Diabeł - Zły duch, którego zadaniem jest skłonienie człowieka do grzechu. Przedstawiany najczęściej na wzór greckiego Pana jako kozłonogi i kozłorogi stwór z długim ogonem, dzierżący w ręku widły. W kulturze polskiej bardzo często istny Niemczyk-we fraku i cylindrze. W przeciwieństwie do kulturowego...

Diabły tasmańskie

Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, diabły tasmańskie są słabymi myśliwymi. Ich pokarmem są głównie padłe owce, walabie i wombaty. Swy­mi silnymi szczękami diabły tasmańskie rozry­wają ciała martwych zwierząt i miażdżą ich koś­ci. Potrafią one podawać sobie pokarm do pyska używając...

ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego

ZAMORSKI DIABEŁ, powieść W. Sieroszewskiego, której źródło stanowiły notatki A. Potaniny z wyprawy tybetańskiej, po jej śmierci przekazane Sieroszewskiemu w Petersburgu w celu opracowania literackiego. Prwdr. w języku ros. w czasopiśmie „Mir Bożyj" 1900 pod oboma nazwiskami. Znacznie zmien, i rozsz...

ROBERT DIABEŁ

Fr. Robert le Diable, bohater legend śrdw., przed urodzeniem sprzedany diabłu przez matkę, która nie mogła doczekać się dziecka, poświęca wszystkie swe siły popełnianiu okropnych zbrodni i bestialstw. Gdy dowiaduje się o przyczynie swego postępowania, szuka oczyszczenia u pustelnika, odbywa nałożoną...

Diabeł komercjalizuje potrzeby ludzi

Ludzie absolutnie odporni na wykluczanie nie istnieją. Bywają ludzie bardzo świadomi swojej podsterowności pod wpływem lęku o wykluczenie i tacy łatwo rozpoznają sytuacje, w których dochodzi do manipulowania ich potrzebami. Bywają ludzie ulegający lękowi o wykluczenie tylko w obrębie zachowującym ich poczucie wolnego wyboru i samodzielnego dokonywania ocen. Np. wnuczek, który od razu się buntuje, gdy słyszy od dziadka: "Załóż kurtkę, bo ci zimno!", "Zjedz śniadanie,

DIABEŁ

DIABEŁ, ilustrowane pismo satyr.-humoryst., wyd. 2 razyw miesiącu w Krakowie 1869-1922. Redaktorami byli: A.Kleczewski, 1870 L. Maliczak, 1871-74 A. Grynfeld, 1875-78K. Bartoszewicz, 1879-80 S. Strzeszyński, 1881-91 A. Słomski,1892-96 E. Borkowski, 1897-1905 A. N o w a k , 1906-21 W.Borkowski, 1922 W...

ADWOKAT DIABŁA

Łac. advocatus diaboli, pop. nazwa kardynała promotora wiary, łac. Promotor fidei, tj. rzecznika publicznego w procesie beatyfikacyjnym a. kanonizacyjnym przed Kongregacją Obrzędów, S. Congregatio Rituum, w kościele rz.-kat., zgłaszającego zarzuty przeciw wnioskowi i osobie kandydata; przen. obrońca sprawy...

Diabeł

(gr. “oskarżyciel, kusiciel”). Nazwa używana na oznaczenie Lucyfera lub szatana, przywódcy upadłych aniołów. Aluzje do szatana i jego zwolenników są częste w Piśmie Świętym (np. Mdr 2, 24; Mt 25,41; Łk 10, 18; Jud 6, 9; Ap 12, 9-12; 16, 14).

Zob. aniołowie, demony.