Detroit

Detroit

Czytaj Dalej

DETROIT

Miasto w stanie Michigan, archidiecezja kat., egzarchat maronicki oraz ośrodek polonijny w Stanach Zjedn. (drugi co do wielkości po -» Chicago II).

I. DZIEJE — Z osady wokół Fort Pontehartrain, przyłączonej 1796 do Stanów Zjedn., powstało 1802 miasto D., które dzięki budowie Kanału Erie-Hudson (1817-25) i...