Depresja

Czytaj Dalej

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo wieku średniego

Często ulegają depresji i obwiniają za wszelkie cierpienie niewinnego małżonka lub kogoś innego. Innym przejawem depresji w tym okresie życia może być wzrost spożywania alkoholu, przybieranie na wadze itp.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja wieku młodzieńczego

Gdy depresji ulegają dorośli, to wyglądają i zachowują się jak ludzie pogrążeni w depresji. W ciągu ostatnich czterdziestu lat z powodu załamania się amerykańskiej rodziny depresja wśród młodszych nastolatków i próby samobójstw wzrosły o trzykrotnie.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo poporodowa

Jeśli matka tłumi swe obawy związane z posiadaniem dziecka, to ulegnie depresji. Zazwyczaj jeśli porozmawia o swych uczuciach, to depresja ustąpi, choć czasami może być konieczne podanie leków przeciwdepresyjnych.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresja i starość

Starsi ludzie ulegają depresji również z powodu samotności. Często cierpią, bo stracili współmałżonka, a to prowadzi do depresji.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Depresjo maskowana

Określenie, które stało się popularne w latach pięćdziesiątych, to depresja zamaskowana.

Depresja

Sześcioletnie badania Amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (NIMH) dowiodły, że w łagodniejszych postaciach depresji są one równie skuteczne jak imipramina (lek przeciwdepresyjny), zmniejszają objawy melancholii i przyczyniają się do poprawy funkcjonowania pacjenta.

Depresja widziana pod różnym kątem

Psychozy maniakalno-depresyjne należą do depresji dwubiegunowych. Przypuśćmy, że depresja zaczyna się jako depresja duchowa. Jednym z ostatnich kryteriów podziału depresji jest podział na depresje endogenne, neurotyczne i reaktywne.

Sytuacja rodzinna dzieci a ich skłonność do popadania w depresję

d) Kwestionariusz Depresji DTK Rossmana Przeznaczony jest do diagnozowania stanów depresyjnych dzieci w wieku od 8 do 12 lat.

Zaburzenia funkcji psychicznych i depresja po zabiegach rewaskularyzacji mięśnia sercowego ( wszczepieniu bypassu )

Tylko u 9% chorych, którzy nie byli depresyjni przed CABG, rozpoznano depresje po 1 roku natomiast aż 47% depresyjnych przed operacją zaburzenia utrzymały się 1 rok po zabiegu.

Zjawisko depresji a zachowania niedostosowane.

Wszystkie odmiany kliniczne depresji mogą sprzyjać pojawieniu się wtórnego alkoholizmu; sytuację poprawia leczenie pierwotne depresji.

Młodzieńcza depresja

W empirycznych badaniach (Gjerde i Block) nad więzią między rodzicami i ich dziećmi w wieku przedszkolnym, a objawami depresji w wieku 18 lat, stwierdzono, że dziewczęta z rysami depresyjnymi miały matki o autorytarnym i zarazem nadmiernie opiekuńczym stylu wychowania, co przyczyniało się do znacznej zależności córek od matek i utrudniało rozwój ich autonomii.

Depresja poporodowa.

Tak więc oto jakie są typy depresji: a) depresja epizodyczna b) zaburzenia depresyjne nawracające c) depresja endogenna d) depresja egzogenna (reaktywna) e) depresja przewlekła, tzw.

Jakie są przyczyny depresji?

Jeśli chodzi o genetykę, naukowcy zaobserwowa­li, że przypadki depresji zdarzają się wśród przed­stawicieli jednej rodziny, a zatem, że być może pewne skłonności depresyjne są dziedziczone z po­kolenia na pokolenie.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie równowagi amin biogennych

Z badań nad nimi powstała „katacholaminowa hipoteza depresji". W teorii tej twierdzi się, że depresja jest rezultatem obniżenia w mózgu poziomu tych amin.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyuczony schemat zachowania

Niektórzy naukowcy sądzą, że system nerwowy dostosowuje się do depresyjnego stylu życia — utrzymuje zaniżony poziom amin i pozostaje jakby w „biologicznej niszy”.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zaburzenie pracy gruczołów wydzielania wewnętrznego

Dobrze znany jest fakt, że powszechnym objawem depresji jest osłabienie popędu płciowego. Interesujące jest również, że gdy pewnym pacjentom podaje się hormon uwalniający tyreotropinę, ma miejsce czasowe osłabienie objawów depresji.

Depresja

depresja; zespół depresyjny; obniże­nie nastroju pochodzenia chorobo­wego, głębsze i dłużej trwające niż prawidłowe reakcje emocjonalne na trudności lub nieszczęścia spotykane w życiu. Jest to wtedy depresja bez depresji, depresja marko­wana, w której łatwo o pomyłkę diagnostyczną.

Jak leczyć depresję?

Ostatnie prowadzone na uniwersytecie w Exeter badania dotyczące leczenia depresji łagodnej wyka­zały, że zwykłe ćwiczenia fizyczne mogą złago­dzić uczucia depresyjne, zwłaszcza w przypadku ludzi starszych.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Wyczerpanie

Gdy osoba staje się przemęczona fizycznie i emocjonalnie, rezultatem tego może być depresja. Wielu studentów doświadczyło depresji związanej z uczeniem się przez całą noc lub spaniem po pięć lub sześć godzin na dobę przez kilka nocy z rzędu.

Jakie czynniki w naszej osobowości prowadzą do depresji - Zmiany w życiu

Szczerze mówiąc, osoby mające skłonność do depresji często będą trzymały się znanych wzorców zachowania, choć jest to dla nich bardzo niewygodne. Przykład: kobieta mająca skłonności masochistyczne i depresyjne może rozwieść się z mężczyzną sadystą, a potem poślubić następnego sadystę.