Depesze

Depesze

Czytaj Dalej

Depesza

Depesza - wiadomość tekstowa (często informacja p sowa) przesyłana kanałami telegraficznymi.