Denotacja

Czytaj Dalej

DENOTACJA

Denotacja wyrażenia (denotation ofan expression) — przedmiot denotowany w powyższym sensie (1) przez to wyraże­nie; inaczej: d e n o t a t. —> Denotacja (2).

DENOTACJA

DENOTACJA (łac.

DENOTACJA

(łac. denoto oznaczam), To, na co wyrażenie wskazuje na mocy swego znaczenia.

Zależnie od typu wyrażenia i koncepcji jego funkcji semantycznej istnieją d. dla nazw jednostkowych — konkretne przedmioty, dla predykatów — klasy przedmiotów, o których predykat ten prawdziwie się orzeka, dla zdań — ich wartość...