Demony

Nie ma on zabarwienia pejoratywnego: istnieją demony dobre i demony złe Wierzenie, poświadczone przez Platona w związku z Sokratesem, że każda jednostka ma swojego demona, było, zdaje się, dość rozpowszechnione w świecie klasycznym, podobnie jak wiara, że duchy zmarłych są demonami.

DEMON

Najważniejszymi demonami były diabły (zob. ) W demonologii słow. Demon poemat (1829-41, wyd.

DEMON - W IKONOGRAFII

tematyka demoniczna występowała w pn. Wrubla (ilustracje do Demona M. Castelli, // demoniaco nell'arte. Mi 1952; Cristianesimo e ragion di stato, l'umanesimo e il demoniaco nell'arte.

Demony

“bóstwo niższego rzędu, demon”).

DEMON

(gr. daimori), Istota duchowa zajmująca miejsce pośrednie między bóstwem a człowiekiem i działająca najczęściej na zgubę ludzką.

Wiara w d. występuje w wielu religiach pozachrześc, a w chrześcijaństwie, które przyjmuje działanie jednego z d. (-» szatan), nakłaniającego człowieka do grzechu...

DEMON - W RELIGIACH POZACHRZEŚCIJAŃSKICH

Wywodzenie demonizmu jako powszechnie istniejącego zjawiska rei. Christensen, Essai sur la demonologie Iranienne, Köb 1941; J.

DEMON - W BIBLII

Langton, Essentials of Demonology. Dhorme, La demonologìe biblique, w: Hommage Vischer, Montpellier 1960, 46-54; A.

DEMON - W FOLKLORZE POLSKIM

i wyobrażenia demonologiczne, w: Kultura ludowa Wielkopolski, Pz 1967, III 437-455; R. Maciejek, Polskie badania nad ludową demonologią białoruską w latach 1815-1831, Euh 20(1976) z.