Dembiński

Czytaj Dalej

DEMBIŃSKI HENRYK (2)

ur. 31 VII 1908 w Irkucku, zm. 12 VIII 1941 w Hancewiczach (k. Baranowicz), Działacz społ.-polit., publicysta.

W czasie studiów prawniczych 1927-32 na Uniwersytecie Wil. (doktorat 1933) należał do czołowych działaczy -> Odrodzenia (1928-30 prezes); mówca, organizator, wybrany 1929 i 1931 prezesem Stow...

DEMBIŃSKI BOLESŁAW

ur. 9 V 1833 w Poznaniu, zm. 7 VIII 1914 tamże, Organista, dyrygent, działacz, kompozytor.

Gry na fortepianie i organach uczył się u ojca Macieja, organisty i wydawcy Camionale completissimum [...] ecclestasticum (Pz 1850); w zakresie przedmiotów teor. (harmonia, kontrapunkt) był samoukiem (krótko studiował...

DEMBIŃSKI BRONISŁAW

ur. 14 VIII 1858 w Wielkiej Komorzy (k. Tucholi), zm. 23 XI 1939 w Poznaniu, historyk.

Studiował na uniw. we Wrocławiu, Krakowie i Berlinie; doktoryzował się 1883 we Wrocławiu i po habilitacji na UJ został tam 1887 prof, historii powszechnej; 1892-1919 wykładał na Uniw. Lwowskim (1907-08 rektor), a 1920-23...

DEMBIŃSKI HENRYK (1)

ur. 19 IX 1900 w Krakowie, zm. 23 VI 1949 w Lublinie, Działacz społ.-polit., prawnik.

Po studiach prawniczych na UJ uwieńczonych 1925 doktoratem i w Ecole des Sciences Politiques w Paryżu był asystentem na UJ; 1933 rozpoczął wykłady na KUL, 1936 habilitował się z zakresu prawa narodów na UJ, a 1945...

DEMBIŃSKI JAN BAPTYSTA OFMCap

ur. ok. poł. XVI w., zm. 1632 w Konstancji, Pierwszy kapucyn polski.

Jako syn kasztelana krak. miał możność odbywania podróży zagr., m.in. do Włoch, gdzie zaprzyjaźnił się z Karolem Boromeuszem i za jego radą wstąpił w Mediolanie do zakonu; przydzielony do prowincji szwajc. uczestniczył w pracach...

DEMBIŃSKI JULIAN ks.

ur. 2 I 1882 w Żerkowie (k. Jarocina), zm. 13 III 1941 w Dachau, Działacz nar., duszpasterz.

Po studiach teol. w Poznaniu i Gnieźnie przyjął 1908 święcenia kapł. i został mansjonarzem w Poznaniu; 1913-19 jako prob, w Imielnie prowadził okresowo pracę duszpast. wśród pol. emigracji w Saksonii; 1918-19...