Delegacja

Czytaj Dalej

WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Delegacja polska

Delegacja polska włączyła się czynnie we wszystkie ważne prace soborowe. Andrzej Łaskarz, członekkomisji do spraw wiary, uczestniczył w delegacji, która nakłaniała Husa do odwołania błędów.

Delegacja władzy

Aby delegacja uprawnień była efektywna, powinny być zachowane następujące zasady: zakres odpowiedzialności powinien pokrywać się z zakresem uprawnień decyzyjnych, powinna istnieć jasność, co do tego, kto komu i co deleguje (hierarchia), zawsze należy zachowywać zasadę jedności rozkazodawstwa, warto zawczasu zastanowić się nad systemem kontroli - jakie będą zasady rozliczenia podwładnego, jakie zastosujemy kryteria efektywności.

Właściwość sadu z delegacji

Delegacja właściwości przysługuje sadowi najwyższemu w sytuacji, gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwości. Właściwość z delegacji jest właściwością nadzwyczajna.