Dekanat zamojski

Dekanat zamojski

Czytaj Dalej

AKADEMIA ZAMOJSKA

Utrzymywana być miała kosztem ordynacjizamojskiej (także pośrednio przez kolegiatę zamojską)i mocą aktu fundacyjnego z 5 VII 1600 podlegać miała opiecekażdorazowego ordynata. Laskarysa) wywołała opórkolegiaty zamojskiej, gromadzącej wielu profesorów.

AKADEMIA ZAMOJSKA

Byli to humaniści i prawnicy, którzy przygotowali w pierwszym rzędzie kadry dla administracji ordynacji zamojskiej, zał. Stopniak, Dzieje Kapituły Zamojskiej, Lb 1962.

DEKANAT

(gr. deka, łac. decem dziesięć), Jednostka terytorialna w obrębie -> diecezji, obejmująca zazwyczaj kilka parafii, pozostająca pod kierownictwem -> dziekana.

W staroż. Rzymie d. oznacza! najmniejszą jednostkę legionu (10 żołnierzy), na czele z dziekanem. W epoce karolińskiej i w późniejszym...

AKADEMIA ZAMOJSKA (Hippaeum Zamoscianum)

Problem ten został wówczas zazegnany, jednakpłynnosc kadr profesorskich okazała sie stała i najwieksza bolaczka szkołyzamojskiej. Tym samym model załozony przez fundatora dezaktualizował sie,a szkoła zamojska upodabniała sie pod wzgledem organizacyjnym, dydaktycznymi programowym do Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Synod zamojski

Synod prowincjalny zamojski (1720) starał się zaradzić bolączkom życia duchownych i wiernych, a takżedać podstawy do rozwoju Kościoła, O ile biskupi odbywali raz po raz synody diecezjalne, to ten synodprowincjalny został zwołany po prawie stu latach przerwy od ostatniego we Lwowie (1629).