Dekanat zamojski

Dekanat zamojski

Dekanat zamojski – dekanat diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem część obszaru województwa lubelskiego i niewielki fragment województwa podkarpackiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Majdanie Nepryskim.

Czytaj Dalej

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

" (5 dekanatów,55 parafii) i kruszwicki (3 dekanaty, 36 parafii); od 1869zaniechano tego podziału; kard.

GRODKÓW

Parafia i dekanat w diec. Dekanat G.

AKADEMIA ZAMOJSKA

Utrzymywana być miała kosztem ordynacjizamojskiej (także pośrednio przez kolegiatę zamojską)i mocą aktu fundacyjnego z 5 VII 1600 podlegać miała opiecekażdorazowego ordynata. Laskarysa) wywołała opórkolegiaty zamojskiej, gromadzącej wielu profesorów.

AKADEMIA ZAMOJSKA

Byli to humaniści i prawnicy, którzy przygotowali w pierwszym rzędzie kadry dla administracji ordynacji zamojskiej, zał. Stopniak, Dzieje Kapituły Zamojskiej, Lb 1962.

BARTOSZYCE

Parafie i dekanat w diecezji warmińskiej. Dekanat B.

DĄBROWA GÓRNICZA

Dekanat D. Strzemieszyc, będących siedzibą dekanatu, dekanat strzemieszycki przemianowano 1977 na dąbrowski II, który liczy 8 parafii (Błędów, D.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

, 38 szpitali,670 kapłanów d i e c ; 1845 - 16 dekanatów, 211 parafii, 11filii, 2 kolegiaty, 2 klasztory męskie, 3 żeńskie, 214 kapłanówi 246 128 wiernych; 1888 - 16 dekanatów, 209 parafii, 2 kolegiaty,32 filie, 54 kaplice pubi.

GOŁDAP

Parafia i dekanat w diec. Dekanat G.

AKADEMIA ZAMOJSKA (Hippaeum Zamoscianum)

Problem ten został wówczas zazegnany, jednakpłynnosc kadr profesorskich okazała sie stała i najwieksza bolaczka szkołyzamojskiej. Tym samym model załozony przez fundatora dezaktualizował sie,a szkoła zamojska upodabniała sie pod wzgledem organizacyjnym, dydaktycznymi programowym do Uniwersytetu Jagiellonskiego.

Synod zamojski

Synod prowincjalny zamojski (1720) starał się zaradzić bolączkom życia duchownych i wiernych, a takżedać podstawy do rozwoju Kościoła, O ile biskupi odbywali raz po raz synody diecezjalne, to ten synodprowincjalny został zwołany po prawie stu latach przerwy od ostatniego we Lwowie (1629).

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

 „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego. Prezentuje on swoje poglądy i są one zgodne z poglądami Jana Zamojskiego, który był wówczas wielkim autorytetem.

Tradycje antyczne i akcenty narodowe w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego

Dramat ten miał być ślubnym prezentem dla przyjaciela poety, Jana Zamojskiego, i jego narzeczonej Krystyny Radziwiłłówny, a na przedstawieniu obecny był król Stefan Batory i Anna Jagiellonka.

Jakie wartości epoki Oświecenia przetrwały do dziś, a jakie okazały się pozorne

"Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego" Stanisława Staszica zainicjowały wielki ferment umysłowy, którego rezultatem były reformy państwa.

„Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni” o tradycji niepodległościowej w literaturze i sztuce

W ramach odwetu za zamach na generała Berga zdemolowano pałac Zamojskich, skąd padł strzał i wyrzucono na bruk fortepian mistrza.

"Potop" - streszczenie

Ocalenie Anusi Borzobohatej (Zamojski, upatrzywszy sobie Anusię Borzobohatą, dwórkę księżnej Wiśniowieckiej, każe odwieść dziewczynę do Zamościa, ale planuje odbicie dwórki.

Cyprian Kamil Norwid - "Wiersze" - streszczenie

Występują tu trzy motywy: - wspomnienia z ostatnich chwil kompozytora, którego poeta odwiedził w Paryżu przed śmiercią - przywołanie wydarzeń, jakie miały miejsce 19 września 1863 z czasu powstania listopadowego w Warszawie (Moskale zdemolowali pałac Zamojskich, a na bruk wyrzucili znajdujących się tam fortepian Szopena (faktycznie należał do jego siostry) – odwet za strzały z okien tego pałacu do gubernatora Berga - ocena artyzmu Szopena.

Henryk Sienkiewicz „Potop”

Ocalenie Anusi Borzobohatej (Zamojski, upatrzywszy sobie Anusię Borzobohatą, dwórkę księżnej Wiśniowieckiej, każe odwieść dziewczynę do Zamościa, ale planuje odbicie dwórki.

Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia

Swoje poglądy wypowiedział w dwóch dziełach: "Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego" i "Przestrogi dla Polski"; gdzie wyłożył swój program reform oświatowych, politycznych i społecznych.

Jan Kochanowski (1530-1584)

Pozostawał również w kontakcie z Janem Zamojskim.

System edukacji w Polsce

 

a) Co to jest system edukacji i jak wygląda on w Polsce?

Każdy, kto chce zdobyć umiejętności akademickie, prawdopodobnie jest, lub wkrótce będzie, studentem. To zaś oznacza, że ma już za sobą długą drogę edukacji, począwszy od przedszkola, klasy "0", poprzez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum...