Dekanat Kościerzyna

Dekanat Kościerzyna – jeden z 30 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji pelplińskiej. W skład dekanatu wchodzi 11 parafii: Brusy, Bytów, Kolbudy (archidiec. gdańska), Skarszewy, Stężyca, Zblewo

Czytaj Dalej

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - ORGANIZACJA TERYTORIALNA

" (5 dekanatów,55 parafii) i kruszwicki (3 dekanaty, 36 parafii); od 1869zaniechano tego podziału; kard.

GRODKÓW

Parafia i dekanat w diec. Dekanat G.

BARTOSZYCE

Parafie i dekanat w diecezji warmińskiej. Dekanat B.

DĄBROWA GÓRNICZA

Dekanat D. Strzemieszyc, będących siedzibą dekanatu, dekanat strzemieszycki przemianowano 1977 na dąbrowski II, który liczy 8 parafii (Błędów, D.

GNIEŹNIEŃSKA ARCHIDIECEZJA - STATYSTYKA

, 38 szpitali,670 kapłanów d i e c ; 1845 - 16 dekanatów, 211 parafii, 11filii, 2 kolegiaty, 2 klasztory męskie, 3 żeńskie, 214 kapłanówi 246 128 wiernych; 1888 - 16 dekanatów, 209 parafii, 2 kolegiaty,32 filie, 54 kaplice pubi.

GOŁDAP

Parafia i dekanat w diec. Dekanat G.

BĘDOMIN k. Kościerzyny

Wieś nad Wierzycą, na Pojezierzu Kaszub­skim, 8 km na wsch. od Kościerzyny, przy drodze do Gdańska. Dworek będomiński z 1706 nabył w 1739 Piotr Wybicki, ojciec Józefa, który urodził się tu 29 X 1 747. W 1 783 J. Wybicki sprzedał dworek i osiadł w Manieczkach k. Poznania. „Pieśń Legionów Polskich we...

Transport w Polsce

 

TRANSPORT.Położenie geograficzne Polski w Europie Środkowej, dogodny układ krain geograficznych sprawiają, że Polska ma znaczące położenie komunikacyjne w Europie. Na obszarze Polski krzyżują się szlaki tranzytowe wiodące z Europy Zachodniej do Europy Wschodniej i w kierunku Azji Wschodniej oraz...

RODZAJE TRANSPORTU W POLSCE I POZIOM ICH ROZWOJU - TRANSPORT KOLEJOWY

Podstawowe znaczenie w systemie transportu w Polsce mają transport kolejowy i transport drogowy. Koleje odgrywają większą rolę w przewozach na duże odległości, natomiast transport drogowy służy głównie przewozom lokalnym i regionalnym. Wynika to z relacji kosztów. Zużycie energii na przemieszczenie...

BUKOWSKI ANDRZEJ

BUKOWSKI ANDRZEJ , ur. 30 XI 1911 w Starych Polaszkachpod Kościerzyną, historyk literatury. W 1932-36 studiowałfilologię pol. i niem. na Uniw. Pozn., 1937-38 red. pisma >„Teka Pomorska" w Toruniu. W 1939 uczestnik obrony Warszawy,nast. w niem. obozach jenieckich. W 1945-50 pracownikInstytutu Bałtyckiego...

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński

DAMROT KONSTANTY, pseud. Czesław Lubiński, ur. 14IX 1841 w Lublińcu, m. 5 III 1895 w Pilchowicach (G. Śląsk),śl. poeta, publicysta, działacz ruchu nar.; ksiądz. Syn wiejskiegokościelnego; zdobył wykształcenie dzięki opiece wuja, ks.J. Juttnera. Studiował 1862-67 we Wrocławiu, początkowo filologię,od...

GRYF. Pismo dla spraw kaszubskich

GRYF. Pismo dla spraw kaszubskich, miesięcznik lit.-folklo-ryst. i społ.-kult., wyd. 1908-34 (z przerwami) w 4 seriach; S. I wyd. 1908-12 pod red. A. Majkowskiego (założyciel i wydawca pisma), do 1911 w Kościerzynie, 1912 w Gdańsku, gdzie faktycznym red. był F. Kręcki. G. występował wówczas jako organ...

FIAŁEK Walenty

FIAŁEK Walenty, ur. 12 II 1852 w Chwarznie pod Kościerzyną, zm. 17 V 1932 w Chełmnie, drukarz i bibliofil, wydawca literatury ludowej. Samouk, drukarstwa uczył się u I. Danielewskiego w Chełmnie i W. Łebińskiego w Poznaniu. W 1885-1919 prowadził w Chełmnie własną drukarnię, połączoną z...

GULGOWSKI IZYDOR, pseud. Ernst Seefried

GULGOWSKI IZYDOR, pseud. Ernst Seefried, ur. 4 IV 1874 w Iwicznie pod Starogardem Gd., zm. 22 IX 1925 we Wdzydzach pod Kościerzyną, kaszubski etnograf, folklorysta i pisarz. Od 1898 był nauczycielem we Wdzydzach, gdzie 1906 założył muzeum kaszubskie, pierwszy skansen w Polsce; z F. Lorentzem założył...

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon

HEYKE, Hejka, LEON, pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki, Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni pod Wejherowem, zm. 16 X 1939, rozstrzelany przez hitlerowców w lesie szpęgawskim pod Starogardem Gd., pisarz kaszubski; ksiądz. Od 1920 katecheta w Kościerzynie; uczestnik ruchu młodokaszubskie-go i współpracownik...

KARTUZY i literatura

KARTUZY, miasto w woj. gdańskim, na Pojezierzu Kaszubskim. Powstały w 2 poł. XIV w. jako osada klasztoru kartuzów. Prawa miejskie 1923. W l. siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. drukarnię w K. prowadził R. Czerwiński. Na pocz. XX w., zwł. po 1930, miasto stało się jednym z gł. ośrodków...

KASZUBY i literatura

KASZUBY, kraina obejmująca dawne powiaty: pucki, wejherowski, kartuski, kościerski oraz część chojnickiego, bytowskiego i lęborskiego. Pierwotnie tereny kaszubskie, znajdujące się pod panowaniem książąt wschodniopomorskich, sięgały niemal po rz. Parsętę dzielącą je od plemion...

KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan

KELLER SZCZEPAN, pseud. Chłop z Mirachowskiej Ziemi, Ks. Szczepan, ur. 10 VII 1827 w Chmielnie pod Kartuzami, zm. 20 X 1872 w Pogódkach pod Kościerzyną, pomorski pisarz i folklorysta; ksiądz. Publikował okolicznościowe wiersze rei. i moralizatorskie artykuły dla czytelnika lud.; w chełmińskiej „Szkółce...

MAJKOWSKI ALEKSANDER

MAJKOWSKI ALEKSANDER, ur. 17 VII 1876 w Kościerzynie, zm. 10 II 1938 w Gdyni, pisarz i działacz kaszubski; z zawodu lekarz. Syn woźnicy, w latach gimn. członek tajnej organizacji filomackiej „Mickiewicz", po studiach med. w Niemczech praktykował w Gdańsku, 1906-11 w Kościerzynie (zorganizował tu 1909...

MUZEA LITERACKIE

MUZEA LITERACKIE, instytucje gromadzące pamiątki lit., (rkpsy, druki, ikonografię, dokumenty, przedmioty osobistego użytku pisarzy, realia opisywane w utworach lit.) w celach popularyzacyjnych i archiwalnych. Do gł. form pracy m.l. należą: działalność wystawiennicza, wydawn., niekiedy również...