Priorytet polskiej polityki zagranicznej w najbliższej dekadzie

Na pytanie „Co jest Twoim zdaniem priorytetem polskiej polityki zagranicznej w obecnej dekadzie? Rzeczpospolita powinna w obecnej dekadzie w szczególności zadbać o uzyskanie silnej pozycji z organach Europejskich takich jak Komisja i Rada.

Dzieje PRL - Dekada lat 70 tych

Obradujące w 70 roku VII plenum PZPR zobowiązało nowe władze do podniesienia położenia materialnego najbiedniejszych rodzin, które odczuły bardzo ostatnie podwyżki cen. Gierek zwrócił się z przemówieniem do społeczeństwa, którym próbował je uspokoić, jednak wciąż wybuchały strajki. Zmusiły one...

ROMANTYZM - Oblicze muzyki w ostatnich dekadach XIX wieku

Im bliżej końca XIX stulecia, tym bardziej wyraziste stają się różnice postaw kompozytorów w zakresie dobierania formy utworu i estetyki wyrazu muzycznego. Jedni ulegają modzie na wielką formę i ogromny arsenał środków wykonawczych, podczas gdy inni szukają możliwości uzyskania silnego wyrazu za...