Deflator

Czytaj Dalej

Deflator PKB

Deflator jest jednym ze wskaźników wzrostu cen (inflacji). Na podstawie deflatora PKB można powiedzieć, że ceny w całej gospodarce wzrosły ze 100 do 173,68 co oznacza, że w badanym okresie nastąpił wzrost o 73,68%.

Deflator PNB

, ceny bieżące) 25,6 51,7 227,9 548,8 855,4 Deflator PNB (1995=100) 8,1 12,3 45,5 84,2 106,8 Realny PNB (mld zł.

Deflator

DEFLATOR Stosunek PKB w ujęciu nominalnym (ceny bieżące) to PKB w ujęciu realnym (ceny stałe) razy 100 nazywa się deflatorem.