Jak znaleźć odpowiedniego dawcę narządów do transplantacji?

Po dokład­nym zastosowaniu się do przepisów pozwalających orzec o śmierci dawcy, chirurdzy usuwają potrzeb­ne organy. Zatem droga do dawcy do biorcy musi być pokonana jak najszybciej.

DAWCA

Aby przeszczep nie został odrzucony, antygeny zgodności tkankowej dawcy i biorcy powinny być identyczne (jest to możliwe w przypadku bliźniąt jednojajowych) lub zbliżone.

GRUPY DAWCÓW VENTURE CAPITAL

Są one dla swych spółek- córek dawcami Venture Capital.

TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, cykl 36 psalmów W. Kochowskiego

TRYBUT NALEŻYTY WDZIĘCZNOŚCI WSZYSTKIEGO DOBREGO DAWCY, PANU I BOGU, albo Psalmodia polska za dobrodziejstwa Boskie dziękująca, cykl 36 psalmów W.

IESU, AUCTOR CLEMENTIAE, Jezu, Dawco przebaczenia

Hymn w jutrzni uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa(LH III 514; LG III 520-521), utworzony, podobnie jak hymny—» Dulcís lesu memoria i —» lesu, Rex admlrabilis, z wybranych(7) zwrotek hymnu lesu, dulcís memoria (PL184,1317-1320), przypisywanego Bernardowi z Clairvaux;

hymn wielbi na sposób litanijny Jezusa za...